Werbung
 Übersetzung für 'квадратни' von Serbisch nach Deutsch
квадратни километар {м}Quadratkilometer {m} <km²>
квадратни метар {м}Quadratmeter {m} {n} <m²><qm [veraltet]>
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
  • Користећи речи, стандардна девијација је квадратни корен варијансе од "X".
  • Пошто је квадрат сваког реалног броја позитиван реалан број, негативни бројеви немају прави квадратни корен. Међутим, сваки негативан број има два имагинарна квадратна корена.
  • Лева страна овог идентитета описује квадратни број, док десна страна описује троугаони број, тако да је резултат квадратни троугаони број.
  • Наћи квадратни корен од 2.
  • Један квадратни километар има 1.000 × 1.000 = 1.000.000 = 106 квадратних метара.

  • За детаљнију дискусију око овог феномена, погледајте квадратни корен.
  • На један километар квадратни долазило је 55.42 становника.
  • Основна јединица за површину је квадратни јард (...), а његови најважнији делови и множине су "квадратни инч, квадратна стопа, квадратни поул, род или перч" и "ејкр" (...).
  • Тачније се назива главни квадратни корен из 3, да би се разликовао од негативног броја са истим својством.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!