Werbung
 Übersetzung für 'квалитета' von Serbisch nach Deutsch
екол.
стање {ср} квалитета вода
Zustand {m} der Wasserqualität
екол.
станица {ж} за праћење квалитета ваздуха
Luftmessstation {f}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Значај ФШТ за савршени оптички отвор је у томе што представља горњу границу квалитета физчке (тј. ...
 • Пошто звук има важно место у људском животу, неки аспекти тог квалитета односе се и на звук, тј.
 • Ради континуираног обезбеђења квалитета и спровођења поступка самовредновања, Наставно-научно Веће образује Комисију за обезбеђење квалитета.
 • CELI (Certificati di conoscenza della lingua italiana) је један од најпрестижнијих европских језичких сертификата који је у систему квалитета ALTE.
 • Дашчара је зграда нижег квалитета од куће (издржљивог, квалитетно изграђеног стамбеног објекта), али вишег квалитета од склоништа (уточишта) као што је шатор и користи се као привремено или сезонско склониште или у примитивним друштвима као стално станиште.

 • Све компоненте квалитета надзора морају бити примењене функционално и оперативно, а то значи да се контрола квалитета заснива на квалитативном мерењу оправданости и прихватању самог програма од свих учесника Сталним ревизијама методологије надзора, кроз праксу, исту треба приближити идеалној.
 • У овом насељу квалитета тла је видљиво боља од осталог тла око самог централног насеља, јер се овдје доста људи баве и сточарством, те је ђубривом повећана квалитета тог тла.
 • Психолошки проблеми пацијената се смањују, не само побољшањем квалитета дијализе већ и побољшањем целокупног квалитета живота пацијента.
 • Дрво храста лужњака по својим естетским, физичким, механичким, технолошким и употребним својствима представља еталон квалитета дрвета.
 • Поред црно углачане керамике високог квалитета, јављају се и посуде лошијег квалитета.

 • Постоји неколико средстава за утврђивање квалитета система машинског превођења.
 • Надзор квалитета или контрола квалитета су поступци којима детаљно преиспитујемо квалитете свих фактора у производњи.
 • Све већи број фирми има уведене системе квалитета: ИСО 9001:2000 и ХАЦЦП систем квалитета.
 • Мисија сталног унапређења квалитета је да промовише значај безбедне и квалитетне здравствене заштите и омогући стварање услова за обуку здравствених радника и здравствених сарадника у здравственим установама, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног унапређења квалитета у циљу очувања и унапређења здравља и бољег квалитета живота становника Републике Србије.
 • Као просветни саветник Министарства просвете учествовала је у многобројним пројектима за спровођење политика и унапређивање образовања у Републици Србији који су реализовани у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање квалитета образовања и васпитања.

 • Активности пост-дигитализације су примарно усмерене на контролу и осигурање квалитета и креирање метаподатака.
 • године члан је Комисије за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, тренутно у другом мандату.
 • На основу одлуке Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 2022.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!