Werbung
 Übersetzung für 'квалитет воде' von Serbisch nach Deutsch
екол.
квалитет {м} воде
Wasserqualität {f}
квалитет {м}Qualität {f}
екол.
квалитет {м} ваздуха
Luftqualität {f}
чаша водеein Glas Wasser
притисак {м} водеWasserdruck {m}
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • У хигијенском погледу вода је високог квалитета (током скоро целе године) и представља класу I, која се само уз мере дезинфекције хлором доводи на квалитет воде за снабдевање насеља водом.
 • За водоснадбевање Чачка у периоду од 1977—1993. године коришћене су подземне воде са локације Парменац—Пријевор. Квалитет воде је редовно контролисан, а из инфлатрационих басена који су наливени водом из реке Каменице и језера Парменац захватано је 100 -{L/s}- воде. После прикључивања Чачка на регионални водовод “Рзав“, извориште Пријевор—Парменац је конзервирано и може се користити у случају искључења или хаварије на “Рзаву“.
 • Главни проблем који угрожава квалитет воде Злотске реке јесу присуство дивљих депонија уз саму реку.
 • Већи популациони центри углавном имају модернизоване системе за пречишћавање и дистрибуцију воде, али је квалитет воде често лош због недостатка одговарајућег одржавања и третмана.
 • Еколошка ситуација и квалитет воде у језеру је у последње време на веома ниском нивоу, а вода је јако загађена разним токсичним супстанцама и тешким металима.

 • 22 од 35 постројења за пречишћавање отпадних вода у Делхију не испуњавају стандарде за отпадне воде које је прописао Комитет за контролу загађења Делхија (DPCC), тако да су непречишћена отпадна вода и лош квалитет воде која се испушта из постројења за пречишћавање отпадних вода главни разлози.
 • Са друге стране квалитет воде у реци Волхов је на веома ниском нивоу и река се сматра изузетно загађеним водотоком контаминираним великим количинама тешких метала (попут гвожђа, мангана и бакра) и органског отпада.
 • Зависно од захтева у погледу квалитета воде која се користи у технолошком процесу, може се примењивати вишестепено, поново искоришћавање отпадних вода за једну исту операцију (рециркулација), или њихово коришћење за друге операције, за које је задовољавајући и нижи квалитет воде (поновна употреба).
 • Тип рибњака одређују климатски услови и квалитет воде.
 • Ово је имало утицаја на квалитет воде у мангровама.

 • од југоистока према сјеверозападу, а затим ријека скреће у правцу сјевероистока и даље тече дубоко усјеченом, широком и пространом долином гдје је квалитет воде друге категорије.
 • Данас је Прибој познатији по својој Бањи која има изузетан квалитет воде, која лечи реуматске, кожне болести и стерилитет.
 • То сигурно условљава и слабији квалитет воде која се користи у јавном водоводу.
 • Нема већих загађивача који утичу на њен ток и квалитет воде.
 • До Радмирја квалитет воде спада у 1. класу, потом је река прљавија и квалитет воде је 2. и 3. класа.

 • У обзир треба обавезно узети и квалитет воде која натапа бронзу, како тврдоћу исте тако и пХ вредност .
 • Ово захтева одличан квалитет воде и мора се водити рачуна да се избегне зачепљење сифона за чишћење.
 • Црне неонке се лако мресте ако је квалитет воде добар.
 • Погоршању квалитета воде доприноси улавање хемијских и отпадних вода из Власотинца, као и градска депонија која се налази на обали Власине.
 • Главна прекогранична питања која се односе на загађење и квалитет воде су: патогени који се преносе канализацијом и органско оптерећење; чврсти отпад/морски отпад; повећање уноса хранљивих материја; загађење нафтом; трајне органске загађиваче (POP) и перзистентне токсичне супстанце (PTS); седиментација; и тешки метали.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!