Werbung
 Übersetzung für 'квантна' von Serbisch nach Deutsch
физ.хем.
квантна хемија {ж}
Quantenchemie {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'квантна' von Serbisch nach Deutsch

квантна хемија {ж}
Quantenchemie {f}физ.хем.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Шредингерово решење даје три квантна броја, док је Дирак показао да постоје четири квантна броја.
 • Такве су релативистичка квантна механика и квантна теорија поља.
 • У Бор-Сомерфелдовој теорији 3 квантна бројa -{"n, l"}- и -{"m"}- одређују стазу електрона, и облик елипсе и њен нагиб према одређеном смеру.
 • (квантна механика), напротив, радије пак претпоставља дисконтинуалне, у смислу овог навода „скоковите“ прелазе од једног у неко друго стање.
 • у Дираковом споју квантне механике и специјалне теорије релативности у облику квантне теорије поља (релативистичке квантне механике), као што је квантна електродинамика, која је предвидела постојање позитрона, античестице електрона.

 • Садашњи кандидати за теорију свега су теорија струна, М теорија, и квантна гравитација петљи.
 • Фотони се чине одговарајућим честицама за стварање квантних компјутера. квантна повезаност и квантна телепортација такође спадају у приоритетне правце савремених истраживања.
 • године квантна механика је чинила јединство и формализацију радова научника Давида Хилберта, Пол Дирака и Џон фон Нојмана, одакле су се веома истицала мерења, статистичка природа нашег знања и стварности и филозофске шпекулације о "посматрачу".
 • Као класична теорија поља, она има решења која путују брзином светлости тако да њена квантна верзија треба да описује честице без масе (глуоне).
 • Хамилтонов формализам преко Хамилтонијана користи се у великом броју области у физици у проблемима при којима је дисипација занемарљива, као што су квантна механика, електромагнетизам, статистичка механика, квантна теорија поља, итд.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!