Werbung
 Übersetzung für 'квартално' von Serbisch nach Deutsch
квартално {adv}vierteljährlich
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'квартално' von Serbisch nach Deutsch

квартално {adv}
vierteljährlich
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • четири (1-4), квартално, од којих једна (бр.
 • Часопис излази свака три месеца (квартално).
 • године, као периодично квартално издање.
 • ... – „дневни, свакидашњи“) је периодична публикација која излази сваког дана или у правилним временским интервалима: седмично, месечно, квартално.
 • У оквиру центра, од децембра 2012, квартално излази вишејезични "Медиантроп, регионални часопис за медије и културу", усмерен на подручје Југоисточне Европе.

 • Сада излазе на српском језику листови: „Зрењанин” (недељно), „Улазница” (квартално) и „Завичајац” (годишње).
 • Музеј квартално издаје свој "Билтен" (на српском и енглеском), а у последњих неколико година се на енглески преводе и изложбени каталози.
 • Часопис излази квартално на енглеском језику, а рецензирају га хрватски и страни научници.
 • Висина накнаде утврђује се квартално.
 • Првих осам годишта часопис је излазио квартално.

 • Од свог оснивања 1998. године, до данас, часопис се публикује четири пута годишње, односно квартално.
 • На почетку школске године, или квартално, студенти добијају листу својих резултата учења, који морају да попуне до наведеног датума.
 • Објављује се квартално.
 • Часопис излази квартално, са могућношћу више бројева у години.
 • Часопис излази квартално: април, август, децембар.

 • Часопис се објављује квартално, двојезично: на српском језику и на енглеском језику.
 • СХИ Србије издаје два међународна часописа: "Хемијска индустрија" који излази двомесечно и "Chemical Industry &Chemical Engineering Quarterly" који излази квартално.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!