Werbung
 Übersetzung für 'колективизам' von Serbisch nach Deutsch
пол.соц.фил.
колективизам {м}
Kollektivismus {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'колективизам' von Serbisch nach Deutsch

колективизам {м}
Kollektivismus {m}пол.соц.фил.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • Колективизам уважава и посвећује пажњу заједничким интересима и укупним друштвеним односима у оквиру једне групе.
  • Појам „колективизам“ заправо најчешће користе његови противници.
  • Славофили су били и противници бирократије и подржавали су средњовековни руски колективизам, насупрот индивидуализму који је долазио са Запада.
  • Његово посматрање сељачког индивидуализма уверило га је да Пољска треба да комбинује добровољни колективизам и индивидуално поседовање закупљене земље.
  • Колективизам у пољичком праву је резултат сазнања како се једино заједничким напорима могу постићи услови потребни за опстанак, сигурност, ред и мир.

  • Централна идеја био је колективизам и повезан је са покретом радника који је тада био у настајању.
  • Адријан пише Цајтблому да је колективизам права антитеза буржоаске културе; Цајтблом примећује да је естетизам весник варварства.
  • Колективизам је једна од главних вредносних оријентација у овом типу људске заједнице. Колективистичка усмереност води ка економској и друштвеној сарадњи припадника заједнице и представља основицу за пожртвованост и одрицање појединца у свим оним ситуацијама када треба следити заједничке, узвишене и често далеке циљеве које поставља друштвена заједница. Потискивање интимног живота појединца; љубавна, нежна осећања схватају се као слабост. Све се тиче колективизма, свако све зна, и приватне ствари појединца се тичу читаве заједнице.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!