Werbung
 Übersetzung für 'колонијализам' von Serbisch nach Deutsch
Ист.пол.
колонијализам {м}
Kolonialismus {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'колонијализам' von Serbisch nach Deutsch

колонијализам {м}
Kolonialismus {m}Ист.пол.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Редклиф-Браун је често критикована због неуспеха да размотри утицај историјских промена у друштвима која је проучавао, посебно промена која је донела колонијализам, али се сада сматра, заједно са Брониславом Малиновски, као отац модерне социјалне антропологије.
 • Ширењу покрета организованог планинарења допринео је и колонијализам.
 • Како би се јасно представио модерни нововековни колонијализам, треба разјаснити оба елемента из наведене дефиниције, "владавина" и "припадност другачијој култури".
 • Немачки колонијализам Вилхелма II уплео је Немачку у бројне сукобе.
 • Између осталог, на њему је осуђена блоковска подела света, агресивна политика и колонијализам.

 • „Експерименталне” етнографије које откривају фермент дисциплине укључују -{"Shamanism, Colonialism, and the Wild Man"}- (Шаманизам, колонијализам и дивљи човек) Мајкла Тосига, -{"Debating Muslims"}- (Расправљајући муслимани) Мајкла Ф.
 • Еколошки колонијализам подразумева премештање еколошки штетних и застарелих технологија из развијених земаља у земље у развоју.
 • Западни колонијализам на Блиском истоку током 20.
 • Од 1400-их па надаље, европеизација и колонијализам су се постепено ширили на већи део света и контролисали различите регионе током овог пет векова дугог периода, колонизујући или потчињавајући већину света.
 • Сталне теме које се провлаче кроз његово писање су егзил, расељавање, припадност, колонијализам и прекршена обећања државе.

 • Иако је британски колонијализам поставио темеље енглеског језика у већем делу света, међународни енглески је производ нове светске културе, у многоме приписив утицају Сједињених Држава, али концептуално заснован на далеко већем степену унакрсних разговора и језичка транскултурација, која тежи да ублажи и утицај САД и британски колонијални утицај.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!