Werbung
 Übersetzung für 'кретање' von Serbisch nach Deutsch
кретање {ср}Bewegung {f}
екол.
кретање {ср} отпада
Verbringung {f} von Abfällen
војн.
кретање {ср} трупа
Truppenbewegung {f}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Мелодијско кретање реченице назива се каденцом, а кретање дела сложене реченице као и набрајање, назива се полукаденцом.
 • Код одлагача се примењују сличне врсте и системи механизама за кретање као и код континуалних багера.
 • Једнолико убрзано праволинијско кретање је оно кретање у којем се неко тело креће праволинијски с неком почетном брзином -{"v0"}-, која се једнако повећава у једнаким интервалима.
 • ... -{"translatio"}-: пренос) или транслација крутога тела, у механици, је кретање крутог тела без ротације при којем се све тачке тела крећу по једнаким путањама.
 • Конструкција ходног дела омогућава оклопном возилу кретање по различитом земљишту.

 • Кинематика је подручје механике у којем се проучава кретање тела без обзира на узрок због којег је такво кретање настало.
 • Ово кретање може бити транслаторно (кретање молекула и атома као целине унутар тела), вибрације (релативно кретање атома унутар молекула или кристалне решетке) и ротационо кретање.
 • У физици, кретање се описује путем два сета наизглед контрадикторних закона механике.
 • Свака физичка појава представља кретање материје.
 • Панхардова полуга учвршћује осовину односно онемогућује њено лево-десно кретање а ипак дозвољава њено кретање горе-доле.

 • Одмах након операције пацијент се подстиче на рано постоперативно кретање на дан операције.
 • Либерализација спољне трговине и осцилације у обиму производње агроиндустријских производа имали су утицај и на кретање покривености увоза извозом.
 • Инвалидска колица су помоћно средство за кретање инвалида или особама којима је кретање из неког разлога отежано.
 • То укључује размену добара и услуга, кретање фактора, кретање капитала, трансфер технологије, девизни курс и резерве.
 • Ретроградно кретање је врста кретања тела у свемиру.

 • „Запремински проток“ је кретање/проток целог тела услед градијента притиска (на пример, вода која излази из славине).
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!