Werbung
 Übersetzung für 'кривична' von Serbisch nach Deutsch
право
кривична пријава {ж}
Strafanzeige {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кривична' von Serbisch nach Deutsch

кривична пријава {ж}
Strafanzeige {f}право
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Општински суд у првом степену је судио за кривична дела за која је као главна казна била предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година ако за поједина од њих није био надлежан други суд и за кривична дела из своје надлежности одлучивао је о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде.
 • У целини гледано кривична дела против безбедности рачунарских података из главе двадесет и седам кривичног законика добрим делом покривају кривична дела из ове области.
 • Прогласио је амнестију за прошла кривична дјела, осим за десет мушкараца и жена који су „криви за убиство или друга кривична дјела или су подстакли рат и нарушили мир”.
 • По кривичној надлежности Суд је надлежан за кривична дјела утврђена "Кривичним законом Босне и Херцеговине" и другим законима Босне и Херцеговине.
 • Међународна кривична дела (у ужем смислу) су кривична дела прописана Женевским конвенцијама (ратни злочин, злочин против човечности, злочин против мира) и Конвенцијом о спречавању и кажњавању злочина геноцида (геноцид) којима су инкриминисана најгрубља кршења међународног хуманитарног права.

 • године у службеним просторијама Епархије врањске починио четири кривична дела блудних радњи над малолетним дечацима који су желели да постану свештеници.
 • За најлакша кривична дела судио је професионални судија-појединац, за средње тешка кривична дела судио је скабински суд а за најтежа суд уз пороту, по француском узору.
 • По Законику о кривичном поступку, у првом степену судови суде у већима састављеним од двојице судија и тројице судија-поротника за кривична дела за која се по закону може изрећи казна затвора у трајању од петнаест година или тежа казна.
 • Крунски судови (установљени као јединствени судови за кривична дела законодавном реформом 1971. ...
 • Статута предвиђа да је суд надлежан само у односу на кривична дела која су извршена после ступања на снагу Статута.

 • Другу групу по учешћу чине кривична дела против живота и тела.
 • Кривична одговорност су услови да се на извршиоца кривичног дела примени кривична санкција.
 • Екстрадиција се не врши ни за сасвим лака кривична дела.
 • Турска је укинула казну за кривична дела у мирнодопско време 2002.
 • Колективна одговорност је преовлађивала у раном периоду (за нека кривична дела, одговорност је сносила „кућа“, коју чине сви укућани).

 • У Окружном затвору образоване су притворске јединице и то: Посебна притворска јединица за извршење мера притвора одређеног у кривичном поступку за кривична дела организованог криминала и Посебна притворска јединица за извршење мера притвора одређеног у кривичном поступку за кривична дела ратних злочина.
 • Након најновијих мера забране напуштања дома за грађане старије од 65 година, поднета је прва кривична пријава, изјавило је Више јавно тужилаштво у Београду.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!