Werbung
 Übersetzung für 'кривично дело' von Serbisch nach Deutsch
право
кривично дело {ср}
Straftat {f}
дело {ср}Tat {f}
дело {ср}Werk {n}
2
ум.
уметничко дело {ср}
Kunstwerk {n}
ремек-дело {ср}Meisterwerk {n}
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Једном је рекла: „Ако запалите један аутомобил то је кривично дело, а ако запалите на стотине аутомобила то је политички активизам“.
 • За исто кривично дело тужилац је оптужио и шефа депоа и отправника возова на станици у Бијелом Пољу, службеника контролног пријема из Бара, шефа вуче и тројицу службеника одговорних за исправност возова.
 • Осуђен је за кривично дело везано за власништво јавне куће у предграђу Мелбурна Елстернвик у Аустралији током 1980-их.
 • Он је накнадно признао кривицу за мање кривично дело незаконитог сексуалног односа са малолетницом.
 • Је кривично дело које се кажњава затворском казном, а то дело чини свако ко даје правне савете или пружа друге правне услуге уз накнаду, а нема одговарајућу стручну спрему.

 • године предмет „Тузланска колона“ уступили Тужилаштву БиХ, сматрајући да има довољно доказа покретање истражног поступка против 9 особа, а за 4 особе да се основано сумња да су починили кривично дело: ратни злочин.
 • године трговина људима је у кривичном законодавству Србије предвиђено као кривично дело.
 • Такве радње могу бити дефинисане као посебно кривично дело, али не улазе у састав саучесништва.
 • У теорији кривичног права кривично дело је дефинисано на различите начине који се могу разврстати на два сватања појма кривичног дела: формалистичко и материјалистичко.
 • Еутаназија у кривичном праву Србије дефинисана је као засебно кривично дело, то јест привилеговани облик убиства.

 • Разликују се две ситуације: када више држава тражи изручење истог лица за исто кривично дело и уколико траже за различита кривична дела.
 • Биљке које представљају природне реткости заштићене су посебним Законом о заштити природе па уништавање или берба ових биљака, осим што наноси непроцењиву штету биодиверзитету, истовремено и кривично дело које се може казнити по Закону.
 • За исто кривично дело различито су се кажњавали припадници различитих слојева, а казна је зависила и од тога ко је жртва.
 • Осуђено лице је особа која је починила одређену протвправну радњу (чин, кривично дело) и за то је од стране суда у правном поступку правноснажно осуђено законом предвиђеном казном.
 • Српска влада у свом одговору наводи да нема никаквих доказа да је "друштво „Народна одбрана“" учинило "ма какво кривично дело ове врсте у лицу кога од својих чланова"; но ако постоји такво дело, распуститиће "друштво „Народну одбрану“".

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!