Werbung
 Übersetzung für 'кривично' von Serbisch nach Deutsch
право
кривично дело {ср}
Straftat {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'кривично' von Serbisch nach Deutsch

кривично дело {ср}
Straftat {f}право
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Правне студије завршио је на Великој школи у Београду, а затим студирао кривично и војно кривично право у Берлину.
 • није дозвољено кажњавати за одређено кривично дело, ако оно у време извршења није било предвиђено у закону као кривично дело, нити се може за неко кривично дело изрећи казна која у време његовог извршења није ни била предвиђена у закону.
 • Воља је волунтаристички елемент и он претпоставља постојање одлуке учиниоца да предузме радњу којом ће остварити кривично дело, одн.
 • Међународно кривично право је релативно нова грана права која обухвата међународноправне аспекте кривичног права, кривичноправне аспекте међународног јавног права као и супранационално кривично право које је тек у настајању.
 • Правно лице је одговорно за кривично ђело и када учинилац за учињено кривично дело није кривично одговоран.

 • године завршио специјалистички курс за кривично право и међународно кривично право на Правном факултету Универзитета у Београду у рангу тадашње магистратуре.
 • Постоји још једно кривично дело познато под називом „Непристојни напад на малолетну особу“ под чланом 176-А и користи се за ситуације у којима оптужени врши „дело противно пристојности“ над малолетном особом од 14.
 • Престој као кривично дело се јављало у неодазивању на судски позив.
 • године, предао листу 300 имена наводних починилаца Националном тужилачком органу за истрагу и кривично гоњење.
 • Казнено право у ширем смислу обухвата: материјално кривично право, кривично процесно право, кривично извршно право, право привредних преступима и прекршајно право.

 • Против два полицијска службеника, Микице Маријанца (55) и Зорана Бошњака (44), подигнута је оптужница за кривично дјело Спречавање доказивања.
 • ... - уништити, затрти) представља ослобађање од кривичног гоњења лица за које постоји основана сумња да су починиоци кривичног дјела.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!