Werbung
 Übersetzung für 'мањина' von Serbisch nach Deutsch
мањина {ж}Minderheit {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'мањина' von Serbisch nach Deutsch

мањина {ж}
Minderheit {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • Етнички Македонци су једна од седамнаест службених националних мањина у Републици Српској, а њихове интересе заступају представници и делегати у Савјету националних мањина, и Савезу националних мањина.
  • Пољаци су једна од седамнаест службених националних мањина у Републици Српској, а њихове интересе заступају представници и делегати у Савјету националних мањина, и Савезу националних мањина.
  • Према одредбама закона, у општинама и градовима где мањина чини између 5 и 15% укупног становништва, та мањина има право да буде представљена у локалној скупштини.
  • Савет је кровно тело националних мањина у Хрватској који повезује институције и интересе националних мањина на државном нивоу.
  • Савјет националних мањина Републике Српске је основан 1.

  • У међународном праву не постоји законска дефиниција националних мањина, иако је заштита мањинских група дефинисана Декларацијом Уједињених нација о правима припадника националних или етничких, верских и језичких мањина.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!