Werbung
 Übersetzung für 'мишљење' von Serbisch nach Deutsch
мишљење {ср}Meinung {f}
3
мишљење {ср}Ansicht {f} [Meinung]
3
ungeprüft мишљење {ср}Stellungnahme {f}
ungeprüft делимично мишљење {ср}Teilansicht {f}
Какво је ваше мишљење?Was meinen Sie dazu?
5 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Арент у овом делу сматра да је мишљење непрекидна потрага за смислом.
 • Медији су ти који могу утицати и остављају дубоки печат на наше мишљење и понашање.
 • Право на мишљење је неформална логичка грешка.
 • „Правно мишљење“ или „завршно мишљење“ је врста стручног мишљења, обично садржана у званичном писму правног мишљења, које адвокат даје клијенту или трећој страни.
 • Струкутра коментара се састоји из два основна дела: експозицију чињеница о догађајима и став, суд и мишљење аутора о изложеним подацима.

 • Нажалост Комисија команде је већ дала мишљење о тестираним авионима које није било повољно за Бруцоша.
 • По правилу император је озакоњавао мишљење већине у Државном савјету.
 • По правилу император је озакоњавао мишљење већине у Државном савјету.
 • Он је извео своју епистемологију из погледа Јохана Волфганага Гетеа на свет, где мишљење представља орган перцепције.
 • Људско мишљење садржи све оно што човек мисли и тај садржај је изузетно разноврстан и велик.

 • Није свако мишљење језичко, нпр.
 • Друштвена пожељност је идеја да ће људи уопште формирати своје мишљење на основу онога што вјерују да је превладавајуће мишљење социјалне групе са којом се идентификују.
 • Стручно мишљење Е је посебна категорија за препоруке у којима нема доказа из клиничких испитивања, клиничка испитивања могу бити непрактична или постоје контрадикторни докази.
 • године затражила је мишљење Венецијанске комисије о Нацрту закона о слободи вероисповести.
 • Посматрањем исхода мисаоног процеса, имагинативно мишљење се може поделити на стваралачко и критичко мишљење.

 • Имајући у виду наведено консултативна психијатрија (која је заправо субспецијалност психијатрије), данас добија све више на значају обзиром, да јој се све учесталије са захтевима за стручно мишљење јављају бројни здравствени стационарни и установа које кроз мултидисциплинарни приступ лечењу соматских болесника траже и консултативно мишљење психијатрије.
 • Влада такође опште мишљење да се Ботвиникова игра заснивала више на коректној него на интуитивној или спектакуларној игри.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!