Werbung
 Übersetzung für 'морфин' von Serbisch nach Deutsch
хем.
морфин {м}
Morphin {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'морфин' von Serbisch nach Deutsch

морфин {м}
Morphin {n}хем.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • Опиоиди (морфин и њему слични лекови), који се у медицини користе као аналгетици кључни су и незамењиви лекови за успешно отклањање умерено јаког и јаког канцерског (малигног) бола.
  • У клиничким фармаколошким студијама морфин је остао златни стандард.
  • Као студент фармације у Падерборну, први је изоловао морфин из опијума.
  • Употребљаван без постојећег бола, морфин делује токсично.
  • По хемијском је саставу диацетилморфин, -{С21Н23NO5}-, настаје кад се морфин ацетилује анхидридом сирћетне киселине при чему се обе хидроксилне групе естерификују ..

  • Подаци из литературе показују да морфин, као један од ћешћих лекова који се користи за лечење малигног бола, убризган епидурално или путем субкутане инфузије има бољи аналгетски ефекат са мање споредних ефеката у поређењу са оралном применом.
  • Ужи појам опијат, односи се само на материје које имају ефекте сличне морфину, и структуру сличну морфину.
  • Наведени лекови се често мешају; уобичајена је мешавина морфина 1мг/мл и бупивакаина 2–3 мг/мл.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!