Werbung
 Übersetzung für 'морфологија' von Serbisch nach Deutsch
морфологија {ж}Morphologie {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'морфологија' von Serbisch nach Deutsch

морфологија {ж}
Morphologie {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Код животиња су зуби веома разнолики, а њихова морфологија одговара функцији односно начину исхране животиње.
 • Bac"Dive" је извор разних врста метаподатака, као што је таксономија, морфологија, физиологија, окружење и молекуларна биологија бактерија.
 • С тим у вези, природна морфологија је скуп трију подтеорија у оквиру којих се може изучавати природност: природност на нивоу свих језика, природност на нивоу језичких типова и природност на нивоу специфичних језичких система.
 • Заједничке особине за припаднике реда су присуство олигосахарида инулина и јединствена морфологија прашника.
 • Основна одлика области је изразито комплексна морфологија и бројне структуралне формације различите старости, што указује на период дуге и интензивне тектонске активности.

 • Формирање зуба почиње пре рођења, и коначна морфологија зуба се одређује током тог периода.
 • Анимална анатомија подразумева проучавање структуре различитих животиња и тада се назива компаративна анатомија или анимална морфологија, и може бити проучавање једне животиње, у ком случају се назива специјална анатомија.
 • У рељефу преовлађују денудациони и крашки облици, али је ратвијена и долинска морфологија- Црнољева је шумовита са многим пропланцима, па се становништво претежно бнави сточарство, Насеља су ретка и развијеног типа.
 • У Крагујевцу је постао редовни професор на предмету таксономија и упоредна морфологија инвертебрата на тек основаном крагујевачком одељењу Природно–математичког факултета из Београда.
 • Подручја њеног деловања била су: савремена сербокроатистика, историја лингвистике, општа лингвистика, синтакса, структурна морфологија и семантика словенских језика.

 • То је највећи параназални синус, а његова морфологија је у великој мери условљена развојем горњих зуба тако да коначни облик поприма тек наком избијања умњака (око 20. ...
 • На снимку се може видети постојање каријесне лезије, положај и величина испуна из ранијих стоматолошких интервенција, морфологија шупљине зуба и коренова, промене у потпорном апарату зуба итд.
 • Постоји више предложених класификација према различитим критеријумима, али су главни — морфологија панцира и облик и структура рафе.
 • Међутим, морфологија њених зуба, рогова и неке друге особине, указују на припадност „примитивним говедима”.
 • Слична морфологија кљуна је резултат конвергенције узроковане сличним начином исхране.

 • Малајско-полинежански језици се састоје од великог броја малих локалних кластера језика, при чему су изузетак океански језици, једина велика грана која је опште прихваћена; прајезик пра-океански је реконструисан у свим аспектима своје структуре (фонологија, лексика, морфологија и синтакса).
 • Мала планина Хасан је вероватно старија јер је јаче еродирана, док је морфологија Великог Хасана Дагија свежија [...] иако су њени наноси пирокластичног тока јако усечени.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!