Werbung
 Übersetzung für 'нула' von Serbisch nach Deutsch
нула {ж}Null {f}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'нула' von Serbisch nach Deutsch

нула {ж}
Null {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • ] нула.
 • Само ако бесконацност многих ових услова θ"i" није нула, онда само коначност многих услова са десне стране неће бити нула јер синус факор ће нестати, у савком услову, све осим коначности многих косинус фактора ће бити заједно.
 • То се зове нула-улаз одговор јер не захтева улаз.
 • Уобичајени граф који садржи само двополарне компоненте имаће само тачно два уноса у сваки ред матрице који нису нула.
 • Нула-вектор "-{a0}-" је вектор чији је интензитет једнак нули. Обележава се као нула са назнаком за вектор.

 • У случају да је флукс векторскога поља из те запремине већи од нула ради се о позитивној дивергенцији, а ако је мањи од нула о негативној дивергенцији.
 • укупан импеданса З ће бити нула и иначе не-нула.
 • Број нула је паран. Има неколико начина да се одреди да ли је неки цели број паран или непаран, и сви они иду у прилог овој тврдњи: нула је производа броја два и нула (2×0=0), целобројно је дељива бројем два, пре и после ње су непарни цели бројеви.
 • Скуп такође може имати нула чланова.
 • Док је магнетни флукс кроз затворену површину увек нула, магнетни флукс кроз отворену површину не мора бити нула и важна је величина у електромагнетизму.

 • Накајамина лема показује да овај пасус чува важне информације: коначно генерисани модул "M" је нула ако и само ако је "M" / "mM" нула.
 • Сабахудин Курт је добио 0 поена (нула поена), деливши 13.
 • Још један уобичајени проблем са Поасоновом регресијом је вишак нула: ако постоје два процеса на делу, један који одређује да ли постоје нула догађаја или било који догађај, а Поасонов процес који одређује колико догађаја има, биће више нула него што би Поасонова регресија предвидела.
 • Aлгоритам SHA-3 допуњава поруку низом бита: јединица, па 0 или више нула (највише r-1 нула), па јединица.
 • Ако вредност "израза" није нула, "исказ" се извршава и "израз" се поново израчунава.

 • Пошто нула није ни позитиван ни негативан број, термин ненегативан се понекад користи да означи број који је или позитиван или нула, док се непозитиван користи за број који је или негативан или нула.
 • ] нула (око 400 страница са 50 редова на страници и 50 нула у сваком реду).
 • Подскуп од -{R"n"}- је "нула скуп" ако, за свако -{ε}- > 0, може да буде покривен помоћу пребројиво много производа интервала чији је укупна запремина највише -{ε}-.
 • Одсуство нула на правој [...] , а тиме и Теорему о простим бројевима, доказали су 1896, независно један од другог, Адамар и Ла-Вале Пусен.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!