Werbung
 Übersetzung für 'обука' von Serbisch nach Deutsch
образ.
обука {ж}
Unterricht {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'обука' von Serbisch nach Deutsch

обука {ж}
Unterricht {m}образ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Сама обука изискује сертификат од стране инструктора.
 • У оквиру ње изводи се обука за стицање возачке дозволе B и C категорије.
 • То јест, ставови о сопственој интеракцији с рачунарима и ставови о њиховом утицају на друштво генерално постају много позитивнији као резултат инструкција путем курсева за обуку у раду с рачунарима у образовним институцијама, као и у случају специјално дизајнираних обука на различитим радним мјестима.
 • Аеродром се данас користи за спортске (једриличарство, падобранство, обука пилота) и у мањој мјери пољопривредне летове (запрашивање).
 • Након забране легалног деловања, АНК је, под вођством Оливера Тамба, покрено формирање политичких структура и одржавање војних обука у иностранству.

 • У центру се реализује основна обука војника свих специјалности у -{I}- фази -{I}- периода-периода индивидуалне обуке, према јединственом плану и програму основне обуке војника.
 • Са припадницима Српског Гестапоа вршена је интензивна обука у кругу како немачких касарни, тако и касарни Српске државне страже.
 • Такође, обука се изводи и ван граница земље, кроз заједничке вежбе и мировне мисије са страним јединицама (на Хаитију, у Либерији итд).
 • У пракси је могуће да се изводе први висински летови (пар стотина метара) још током првог дана обуке али пожељнија је поступнија обука.
 • Овим је ГТШ „Неимар“ постала једна од пет школа у Србији у којима су формирани Центри за континуирано образовање одраслих, са циљем организовања обука личног усавршавања, образовања и стицања нових знања у различитим областима.

 • У јединицама бригаде изводи се стручноспецијалистичка обука припадника рода артиљерије свих специјалности.
 • Неке студије сугеришу да обука социјалних вештина може помоћи код социјалне анксиозности.
 • Периодична обука је саставни део унапређења стандарда професионалног развоја и често је неопходна за продужење лиценце за рад.
 • Показало се да обука побољшава нивое асертивности (позитивне и негативне) и код мушкараца и код жена.
 • Стручноспецијалистичка обука која се реализује у Центру за обуку KоВ је напредна индивидуална обука којом се стичу неопходна стручноспецијалистичка знања и вештине за војноевиденциону специјалност родова и служби KоВ, неопходних за самостално обављање формацијских дужности у оквиру рода и специјалности.

 • године постао је инструктор Европског савета за имплементацију конвенције људских права – обука судија и тужилаца.
 • Паралелно са мобилизацијом одмах је започета војна обука код регрута болничара, која се изводила и од почетка рата до 10.
 • ИВИ уговара своје услуге са спољним земљама којима је потребна безбедност и војна обука.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!