Werbung
 Übersetzung für 'овластити' von Serbisch nach Deutsch
ungeprüft овластити {verb}beauftragen
овластити {verb} [св.]berechtigen
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'овластити' von Serbisch nach Deutsch

Werbung
овластити {verb}
ungeprüft beauftragen
овластити {verb} [св.]
berechtigen
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • Председник Министарског савета је могао овластити шефа Канцеларије да уместо њега потписује сва акта изузев оних за која је законом тражен потпис председника Министарског савета.
  • Гласачи у свакој савезној држави и у Дистрикту Колумбија гласају за изборнике које ће овластити за учешће на председничким изборима.
  • Одсутни архијереји могу овластити друге епархијске архијереје да уместо њих гласају, с тим да један архијереј може бити опуномоћен само једним гласом.
  • Министри могу овластити државне секретаре да врше министарска овлашћења, као и одредити обим таквих овлашћења.
  • Уз сагласност Министарства финансија Хрватска народна банка може овластити друго правно лице овлашћено за обављање послова платног промета да обавља платни промет по рачунима Републике Хрватске.

  • Предсједник Владе може потпредсједницима, министрима и другим члановима Владе давати одређена упутства за рад, посебна задужења, односно задаће и овластити их на провођење и извршавање одређених пројеката, у складу са програмом Владе, односно у складу са закључцима и другим актима Хрватског сабора те преузетим међународним обавезама Републике Хрватске.
  • Одсутни архијереји могу овластити друге епархијске архијереје да уместо њих гласају, с тим да један архијереј може бити опуномоћен само једним гласом.
  • Гувернер може вицегувернере и друге раднике Народне банке или друга лица овластити да заступају Народну банку у заштити њених имовинских и других интереса.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!