Werbung
 Übersetzung für 'овлаштење' von Serbisch nach Deutsch
овлаштење {ср}Berechtigung {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'овлаштење' von Serbisch nach Deutsch

овлаштење {ср}
Berechtigung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • Крсто Поповић је добио овлаштење да формира један од укупно три летећа одреда националних трупа Црне Горе.
  • Послали су га давши му потпуно овлаштење да направи споразум какав мисли да је најбољи.
  • Јавни интерес јесте интерес државе изражен у законима државе, а субјекти који наступају у име државне власти (државни органи, функционери и други овлаштени субјекти) имају овлаштење и дужност да штите у првом реду јавни интерес.
  • Правобранилаштво послове заступања органа и правних лица врши у свим судским и управним поступцима, а у управним споровима може заступати органе који су тужени, ако му је за то дато овлаштење.
  • Године, Закон о речним плочама није дао овлаштење за све слатководне рибе и спречавање загађења на једну плочу по реци.

  • Због својих ратних заслуга, провидур Фасцоло именовао га је вођом ускочких буковачких Срба, а дајући му уједно овлаштење да може пресуђивати у мањим међусобним споровима повјерених му Срба.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!