Werbung
 Übersetzung für 'овлашћен' von Serbisch nach Deutsch
овлашћен {adj}berechtigt
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'овлашћен' von Serbisch nach Deutsch

овлашћен {adj}
berechtigt
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • године, где је преговарао са министром спољних послова Немачке фон Рибентропом и самим Хитлером, али није прихватио захтев да Југославија приступи Тројном пакту, објашњавајући да за то није овлашћен.
 • Био је овлашћен да савјетује предсједника Републике о питањима од значаја за безбједност Републике Српске.
 • Командитор не учествује у управљању пословањем друштва и није овлашћен да закључује уговоре који обавезују друштво.
 • Финансијске законе и буџет може предлагати само Дом комуна, док Дом лордова није овлашћен за то.
 • самосталан и независан је правосудни орган овлашћен и дужан да поступа против починилаца кривичних и других кажњивих дјела, да предузима правне радње ради заштите имовине Републике Хрватске те да подноси правна средства за заштиту Устава и закона.

 • године овлашћен је био министар просвете и црквених дела да „издаје хоџи по 240, а мујезину 120 талира годишње“, а службеници џамије су се издржавали и захваљујући приходима од непокретности – вакуфских добара.
 • Републички геодетски завод је државни орган који је, између осталог, овлашћен и одговоран за евидентирање и ажурирање података о непокретностима и уписа права над њима.
 • Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад председника Републике, Владе, Народне скупштине, Уставног суда и судова и јавног тужилаштва.
 • Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом на то овлашћен.
 • Планинарско друштво Горњак из Петровца на Млави има и опрему за изнајмљивање за планинаре који је не поседују, а такође и лиценцираног водича за виа ферату који је овлашћен да води групе планинара.

 • Државни савет за Канаду је основан и овлашћен Уставним актом из 1867.
 • године, где је преговарао са министром спољних послова Немачке Јоахимом фон Рибентропом и самим Хитлером, али није прихватио захтев да Југославија приступи Тројном пакту, објашњавајући да за то није овлашћен.
 • Завршио је права и био је и био је по прописима за јавне правозаступнике у граници овлашћен за заступање пред судом и изван суда.
 • 1951 Институт је овлашћен да представља Бугарску у Светској метеоролошкој организацији.
 • Директор Инспектората одбране односно главни инспектор, руководи радом Инспектората и овлашћен је да доноси одлуке и решења у складу са налазима унутрашње контроле или жалбом надзираног субјекта.

 • Међутим, пошто је Национално вијеће овлашћен да уклони сваког појединог члана владе или чак целу владу у било ком тренутку, гласањем о неповјерењу, предсједник је "де факто" обавезан да поштује већинске ситуације у оквиру Националног вијећа.
 • Заштитник грађана је овлашћен да покрене поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката.
 • Бела кућа у Вашингтону служи као званична резиденција председника САД; он је овлашћен да користи њено особље и просторије, укључујући медицинску негу, рекреацију, одржавање и безбедносне службе.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!