Werbung
 Übersetzung für 'оглед' von Serbisch nach Deutsch
оглед {м}Versuch {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'оглед' von Serbisch nach Deutsch

оглед {м}
Versuch {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Демонстрирали су Галилеов оглед гравитације тако што су пустили перо и чекић да падају са исте висине у исто време да би доказали да ће пасти истовремено јер брзина падања не зависи од масе.
 • Код нас је врста ретка, али оглед са семеном сакупљеним у приватном дворишту на Бановом брду указује на висок проценат клијавости семена (98%) и енергије клијања после 5 дана (84%) па је потенцијално инвазивна.
 • Такође, одлучено је да се укине дотадашњи информатички смер (оглед).
 • године, Бенџамин Френклин је извео чувени оглед којим је доказао да је гром електрична појава и на основу тога је конструисао громобран.
 • години написао је све три велике политичке расправе, које су остале необјављене у рукописима: програмски есеј Исток-Запад и Југославија, социјално-антрополошки оглед Пучина је стока једна грдна и опсежни трактат "„Рат, револуција, демократија и уметност“".

 • године), као и синтетички оглед Душана Иванића објављен у студији "Књижевност Српске Крајине" (1998).
 • Написао је педесетак књига и мањих есеја, међу којима су на српски преведени "Бука: оглед о политичкој економији музике" (2007), "Криза, а после?
 • Први рад, краћи оглед о Васи Пелагићу је објавио 1924. године.
 • Биолошки оглед користе се на мишевима и заморци.
 • Највећа награда коју Друштво додељује појединцу или групи аутора за објављено дело на српском језику из области библиотечко-информационе делатности (теоријски оглед, историјску студију, компаративну анализу, библиографију, штампани каталог и др.) које представља допринос библиотекарству јесте награда "Стојан Новаковић".

 • Разлагање беле светлости се лако уочава ако се њен сноп усмери на једну од бочних страна тростране стаклене призме (Њутнов оглед).
 • је Риманов једини оглед у теорији бројева, али је хипотеза изнета у њему један од најзначајнијих нерешених проблема у савременој математици, пре свега зато што се доста важних резултата ослања на важење ове хипотезе (рецимо у криптографији, факторизацији целих бројева и полинома).
 • Кевендишов оглед је прво мерење гравитационе константе у лабораторијским условима које је извршио британски научник Хенри Кевендиш 1798.
 • Затим опет поновимо овај оглед, али са куглицом мање масе и видећемо да је ова куглица деловала мањом силом него куглица веће масе.
 • годину је Новица Милић за књигу „Политичка наратологија - оглед о демократији” у издању „Академске књиге” из Новог Сада.

 • Да би показао да сва тела која слободно падају имају исто убрзање, Исак Њутн је извео оглед са стакленом цеви дугачком један метар, на чијем дну су се налазиле метална куглица и перо.
 • Овакав лош однос који су Грци имали према богу подземља је можда управо оглед њиховог лошег односа према загробном животу, иако сам Хад није сматран силом зла попут ђавола у хришћанству.
 • Помоћу Рејлијевог огледа могуће је проценити линеарне димензије молекула.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!