Werbung
 Übersetzung für 'ограничења' von Serbisch nach Deutsch
ограничења {мн}Beschränkungen {pl}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ограничења' von Serbisch nach Deutsch

ограничења {мн}
Beschränkungen {pl}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • Бирање ограничења највећег могућег индекса повећава висину скока.
  • Коначни домени су једни од најкориснијих домена програмирања ограничења.
  • Ограничење продавница садржи задовољива ограничења која су тренутно преузета.
  • Да бисмо одабрали интересантна правила из групе свих могућих правила, ограничења на различитим мерилима значаја могу бити коришћена.
  • Такође, у неким државама постоје ограничења која се тичу извоза одређених класа рачунарских алгоритама (на пример, ограничења извоза криптографије).

  • Земље додане на листу непријатељских земаља подлежу одређеним ограничењима везаним за њихове односе са Русијом, укључујући трговинска и валутна ограничења и ограничења запошљавања у дипломатским представништвима наведених земаља у Русији.
  • Кинематичке једначине су једначине ограничења које карактеришу геометријску конфигурацију зглобног механичког система.
  • На подручју Европског континента присутна су ограничења везана за транспортне токове.
  • Као што се може очекивати из еквиваленције граматика без ограничења и Тјурингових машина, проблем одлучивања да ли дата ниска [...] припада језику неке граматике без ограничења је у општем случају неодлучив.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!