Werbung
 Übersetzung für 'оно' von Serbisch nach Deutsch
PRON   он | она | оно
они | оне | она
оно {pron}es
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'оно' von Serbisch nach Deutsch

оно {pron}
es
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Животна средина или човекова околина представља све оно што нас окружује, односно све оно са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна и производна активност.
 • Код православних светаца оно није било заступљено, док се код католичких, напротив, оно среће.
 • Сунце је персонификовано, оно се понаша као људско биће, креће се, разуме људски говор, поседује осећања.
 • Позната је анегдота кад је један професор одржао предавање под насловом „Идиотизам грчког језика“, па је у току предавања објаснио да оно „идиотизам“ на грчком значи посебност, а не оно што су слушаоци првенствено помислили.
 • У есејима је, како је често помињао, говорио оно што није могао да каже у поезији.

 • На правду се често гледа као на стални напор да се чини оно што је „исправно“.
 • Дефиниција маркетинга по Филипу Котлеру: маркетинг је управљачки процес помоћу кога појединци и групе обезбеђују себи оно што им је потребно и оно што желе кроз стварање и размењивање производа и вредности са другима.
 • Језеро Бубањ спада у вештачка језера али је оно настало природним путем.
 • Истина се односи на оно што је реално, док лажност обухвата оно што није. Фикције се сматрају нереалним.
 • Анализатор ће покушати да упише на стек оно на шта наиђе на улазу, али ће на стеку задржати само оно што тек треба да се изведе.

 • Потом је оно стање Софке које Бора назива „оно њено“, иза којег је њена тзв.
 • Време није нешто због чега би требало стрепети и од чега би се требало бојати, време је само бит и суштина живота и оно се не супротставља вечном.
 • Простор је оно у чему се материја физички простире.
 • Дечји цртеж произилази из потребе детета да нацрта оно што о предметима зна, а не оно што види.
 • Атрибут је оно што је придодато, приписано као својство, које се разликује од свих других својстава.

 • Сиромашни су носили оно што им се поклањало, или оно што су куповали од старинара.
 • Данас се у клубовима (оно што се раније звало диско) практикује оно исто што је патентирао још прачовек, али постоје и стандардизоване форме плеса у којима се плесни парови такмиче.
 • Повјерити опасној особи да чува оно што жели да уништи - утамани, оно што је по природи ствари немогуће.
 • Писање јој омогућава да буде оно што није и да ради оно што не ради, и кроз дела говори оно за шта нема слободу да каже.
 • Као светилиште и средиште Аполоновог култа у антици, прихвата се од 8.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!