Werbung
 Übersetzung für 'опажање' von Serbisch nach Deutsch
опажање {ср}Wahrnehmung {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'опажање' von Serbisch nach Deutsch

опажање {ср}
Wahrnehmung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Грешка настаје због врсте когнитивне пристраности где опажање једне особине утиче на опажање осталих особина.
 • Ово опажање се назива "апстракциона" казна.
 • Све бројнија истраживања указују да нарушена временска организација организма утиче на понашања, опажање и афективне реакције.(Бенца и сар., 2009).
 • По Владимиру Десимировићу перцепција или опажање је психичка функција која се састоји из прве фазе - стварање осећаја, и друге фазе - стварање опажаја, а коначни смисао овог процеса је непосредно сазнање спољног света и свог сопственог бића.
 • О обарању тезе о знању, знање је опажање, и знање је истинско мишљење.

 • Намотај за опажање поремећаја (6) је диференцијални струјни трансформатор торусног облика кроз чије средиште су провучени линијски и неутрални проводник и он није везан електрично са овим проводницима.
 • У условима недовољног осветљења, опажање је ахроматско и на крају црно.
 • Ово је можда имало утицаја и на опажање боја француског сликара Клода Монеа, који је имао операцију катаракте 1923.
 • Сазнање је, најзад, опажање повезаности или неповезаности или слагања и противречности између идеја.
 • Предност коју пружа опажање из даљине је у томе што је омогућено сагледавање целине, па је због тога међу методама даљинске детекције, за археологију управо највећи значај дало аероснимање.

 • За процесе интелигенције потребно је функционисање и других психичких функција, као што су свест, опажање, мишљење, памћење, које су неопходне за нормално одвијање процеса интелигенције.
 • Когнитивна функција је заједнички назив за било коју сазнајну психичку активност (опажање, мишљење, памћење, учење, суђење итд.) која је својствена некој когнитивној структури.
 • Халуцинација је беспредметно опажање, привиђење, односно опажај који је произишао без одговарајуће објективне чулне стимулације.
 • Еуфорија је опажање екстремне среће, претеране оптимизма и повећане моторне активности.
 • Тризманова је истраживала визуелну пажњу, опажање објеката и памћење.

 • Аперцепција је свесно јасно опажање настало дејством довољно јаке промене која прелази праг свести.
 • Као начине стицања знања емпиризам посебно цени опажање по могућности уз помоћ експеримента, а с тиме у вези индукцију, занемарујући улогу дедукције.
 • Прво опажање и ступање на копно од стране Европљана на Ампатским острвима било је од стране португалског морепловца Јорге де Менезеса и његове посаде 1526.
 • Осет је једна од четири менталне гомиле; остале три су опажање, ментални склопови и свест.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!