Werbung
 Übersetzung für 'опека' von Serbisch nach Deutsch
грађ.
опека {ж}
Backstein {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'опека' von Serbisch nach Deutsch

опека {ж}
Backstein {m}грађ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Прво велико Гаудијево дело је кућа произвођача опека Мануела Виценса.
 • Најважнији керамички производи са порозном масом су: опека, блокови за зидање, цреп, дренажне цеви, итд.
 • опека, а оне распале и у лошем стању заменити новим.
 • Основни елементи кострукције су речни камен, опека и дрво.
 • На Сврчинском брду, налажена је стара опека и камење коришћено у градњи.

 • У прошлости је најчешће употребљаван камен, дрво или опека, а у савременом добу је камен најчешће замењен бетоном или панелним префабрикатима.
 • На локалитету Темеринска петља нађена је мања римска подна опека, која датира из античког периода.
 • Пуна опека, шупља, зидни блокови, монта, специјална опека...
 • Као материјал за њихови израду најчешће се користи армирани бетон, а ређе неармирани бетон, камен и опека.
 • На тлу данашње Србије пронађено је неколико керамичких светиљки, тера сигалати, опека, здела и фигурица са мотивима гладијатора.

 • Грађевински материјал, камен, опека и спољашњи зидови се не малтеришу.
 • Приликом изградње зграде резервоара за воду за водоснабдевање Сврљига откривени су остаци још једног објекта са подом од опека, удаљеног само петнаестак метара од црквишта.
 • Меноре из Челарева су фрагменти опека са урезаним јеврејским симболима - менорама, пронађени у аварској некрополи поред Челарева, откривеној средином 20.
 • Зидови су видљиви у темељној зони, сем у источном делу, где је очуван један ред опека.
 • Зидну испуну бондрука код Селамлука вероватрно чини ћерпич - непечена опека.

 • Зграда је изграђена од чврстог материјала (опека) и малтерисана је.
 • Округла кула је цилиндрична кула грађена од наизменичних жутих и црвених опека - боје династије Олденбург.
 • Камени димњак и повезана опека остају усред расипања посуда и другог материјала..
 • У неким римским купатилима истовремено се срећу шупљих цеви, опека са брадавицама и кровне опеке са керамичким спојницама.
 • У ово доба, владине зграде су постале префињене, декоративне слике и орнаменти постале уједначене, коришћени су нови материјал, опека је постала регуларни грађевински материјал у зидању кућа обичних становника.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!