Werbung
 Übersetzung für 'описати' von Serbisch nach Deutsch
описати {verb} [св.]beschreiben
4
описати {verb} [св.]darstellen
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'описати' von Serbisch nach Deutsch

описати {verb} [св.]
beschreiben

darstellen
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Неке проблеме је природније (па тиме и једноставније ) описати као логичке програме, док је неке природно описати као програме ограничења.
 • Међу најамницима је био и Ксенофонт, Атински писац који ће у свом делу "Анабаза" описати овај поход.
 • Изузетно само код извесних група организама (инсекти) хромозомски полиморфизам је изражен па се њихове индивидуалне разлике могу описати у хромозомским комбинацијама.
 • Слично томе можемо разликовати између секвенциалних и комбинованих кола, чије понашање се може описати у облику таблица стања.
 • Живот једног паразитоида се може описати у четири стадијума: јаје, ларва, лутка, одрасла јединка.

 • LUP факторизациони алгоритам уопштава Крутову декомпозицију матрице. Може се описати у следећим корацима.
 • Селин стил се може описати као мрачни реализам, пун сарказма и гротеске.
 • Течни угљоводоници су вероватно присутни на Титановој површини, иако би било исправније их описати као „језера“ него као „мора“.
 • Изградњу молекула од атома можемо описати прераспоређивањем електрона из атомских у молекулске орбитале.
 • Данас је та дефиниција међутим проширена и више би је могли описати као етично управљање културним добром.

 • У неорганској хемији, анхидрид означава једињење које се може описати као продукт одузимања молекула воде од другог једињења (киселине или базе).
 • Његова владарска идеологија се може описати као просвећени апсолутизам.
 • Може се описати као реакција на модернизам.
 • Четвороуглови за које сигурно знамо да се око њих не могу описати кругови (нису тетивни) су паралелограм и ромб.
 • Потпуно дефинисано квантно стање може се описати помоћу вектора стања, таласне функције или потпуним низом квантних бројева за одређени систем.

 • Велики број реакција на хормонске сигнале може се описати у смислу да служе у регулисању метаболичких активности органа или ткива.
 • Интроспекција дословно значи „гледање у себе“, како би се покушало описати човеково памћење, перцепције, когнитивни процеси и / или мотивације.
 • Мешавина типичног и атипичног израза може се описати као андрогино.
 • Музичка понуда Електропионира може се описати као еклектична.
 • У случају да је -{"X"}- метрички простор, Борелова алгебра може се описати "генеративно" као што следи.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!