Werbung
 Übersetzung für 'описивати' von Serbisch nach Deutsch
описивати {verb} [несв.]schildern
4
описивати {verb} [несв.]beschreiben
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'описивати' von Serbisch nach Deutsch

описивати {verb} [несв.]
schildern

beschreiben
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Системи са квантним целобројном Холовим стањем се могу описивати једночестичном квантно-механичком теоријом, док се системе окарактерисаним квантним разломљеним Холовим стањем мора описивати у оквирима вишечестичне теорије.
 • У дескриптивној анатомији ради бољег приказа важних анатомских детаља, могу се описивати њених 6 зидова, као и сама шупљина са функционалним системом који је премошћује.
 • У дескриптивној анатомији ради бољег приказа важних анатомских детаља, могу се описивати њених 6 зидова, као и сама шупљина са функционалним системом који је премошћује.
 • Абрациона функција може описивати само једну аберацију, у ком случају се ради о делу укупне аберационе функције који се односи на дату аберацију.
 • се ово створење почело описивати.

 • („Из каквијех је разлога владика тако поступио, ја овдје нећу описивати ни оно што сам чуо да се о томе прича, пошто не располажем историјским документима за противдоказе“. ...
 • ... }- – „описивати“) је друштвена наука о становништву.
 • Назив географија је грчког порекла и долази од "-{gea}-"-Земља и "-{grafein}-"-писати, описивати.
 • Он наводи да „многи почеше описивати догађаје који се испунише међу нама, као што нам предаше који првобитно сами видеше и слуге речи бише“.
 • При писању псеудокода се најчешће избјегава описивати дијелове алгоритма који нису везани за суштину рјешења или који су везани за градиво које потенцијални читалац вјероватно није савладао.

 • Када довољан број мутација буде фиксиран у иницијалној популацији, може се описивати нова врста, тј.
 • Као физичар, он се питао да ли је адекватно људски перцептивни доживљај описивати истим скалама које се користе када су у питању енергетска варирања, или су за мерење психолошких димензија потребне друге скале.
 • Који је од њих доминантнији, односно да ли лингвистика треба више утврђивати или описивати, одувек је било питање стручних и јавних дискусија.
 • Клаудије потом почиње описивати историју своје породице и улогу њених истакнутих чланова у последњим годинама Републике и новом царском режиму који је успоставио Цезаров нећак и усвојени син Октавијан Август.
 • Овом методом описују се начин и просторна оријентација ослобађања кинетичке енергије у жаришту, које тиме више није поједностављено представљано тачком, него га се може описивати с одређеним степеном сложености.

 • Ова атрактивна ендемска врста живих цветова коју не треба посебно описивати живела је некад на целом подручју Доњег Подунавља (Ђердап и клисура Казан).
 • Када се пише о трауматичним искуствима, не треба описивати само догађаје и запамћене слике, већ треба обратите пажњу на осећаје и осећања у телу, повезивање спољашњег и унутрашњег света и треба описатии шта се десило како је доживљено, и које је искуство.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!