Werbung
 Übersetzung für 'описивање' von Serbisch nach Deutsch
описивање {ср}Beschreiben {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'описивање' von Serbisch nach Deutsch

описивање {ср}
Beschreiben {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Јотаметар се употријебљава најчешће у астрономији за описивање великих удаљености.
 • (1904–1905), која се користи за описивање периода Руско-јапанског рата.
 • У тродимензионалној графици, термин сецкања може да се користи за описивање многих појмова.
 • Платон приписује то Тимаису, описивање идеалне државе Атлантиде.
 • Двор никејске државе користио је израз „Хелени” уместо ранијих „Римљана” за описивање свог грчког становништва.

 • Ипак, према Мартину Фаулеру, неке форме за описивање пројектних узорака су постале познатије од других, а самим тим и постале основа за описивање нових пројектних узорака.
 • Првобитно, термин Фурнијеова гангрена је коришћен да опише идиопатску гангрену мушких полних органа, али се такође користио и за описивање већине некротичних инфекција меких ткива међице, независно од узрока.
 • Небески координатни системи су координатни системи који се користе за описивање положаја астрономских објеката у (на) небеској сфери.
 • За описивање структуре таквих молекула користи се концепт хибридизације.
 • Међутим, застарела "делови-по" нотација често се користи за описивање малих моларних односа.

 • Данас се израз "тартан" уопштено користи за описивање дезена и не ограничава се само на текстил.
 • У овој књизи Рорти уводи терминологију иронизма, којом се служи за описивање свог начина размишљања и своје филозофије.
 • Трансформација се чешће користи за описивање невирусног трансфера ДНK у бактерије и неживотињске еукариотске ћелије, укључујући биљне ћелије.
 • Ленард-Џоунсов потенцијал је релативно добра апроксимација и због једноставности често се користи за описивање гасова, и моделовање дисперзије и преклапања у молекулским моделима.
 • Термин „"stables"“ за описивање целокупне зграде користи се у већини главних варијанти енглеског, али у америчком енглеском (АмЕ) облик једнине „"stable"“ се такође користи за описивање зграде.

 • Ландау симболи и нотација користе се у информатици и математици за описивање асимптотских тенденција (брзина раста) функција и редова.
 • Касније се тај термин користио генерално за описивање муслимана који су живели у Европи, а од периода ренесансе овај термин се користи за описивање људи са тамном кожом.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!