Werbung
 Übersetzung für 'повезаност' von Serbisch nach Deutsch
повезаност {ж}Zusammenhang {m}
повезаност {ж}Verbindung {f} [Zusammenhang]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Приказ 1 показује неке најбитније операције у Меркуријалу и њихову повезаност са концептима Меркуријала.
 • Од пет прва три су најважнија: повезаност, временски ред и аутентичност.
 • За колону страна је наведена припадност или повезаност са окупаторском државом, марионетским режимом, квислиншком формацијом, односно југословенском владом.
 • Усмереност мисли се изражава кроз њихову логићну и смисаону повезаност са јасном теденцијом ка одређеном циљу.
 • Повезаност карика (алки) у непрекинутом чврстом низу симболизује повезаност јединки, јединство, снагу, заједништво.

 • Најранија повезаност између датума 1.
 • Владари Египта су подржавали њен култ како би потврдили властитити ауторитет и владали кроз повезаност са Мут.
 • Веома јаван, отворен план поспешивао је социјалност и повезаност свих становника.
 • На врху грба налази се петокрака звезда која симболише повезаност Казахстана са социјализмом.
 • Да постоји повезаност између глаукома и повишеног очног притиска, утврђена је у првој половини 19 века (Mackenzie 1830).

 • За разлику од МС, оба пола су погођена једнаком учесталошћу. Није забележена повезаност са трудноћом.
 • Такође је примећена повезаност са Г протеин везаним рецептором за киназу 3 (ГРК3).
 • саобраћајница вишег нивоа услуге и повезаност са суседним земљама.
 • Путни транспорт намеће потребу за даљи развој путне инфраструктуре и њену модернизацију, чиме је могуће успоставити већу територијалну кохезију и повезаност регија и већих урбаних центара Републике, као и бољу повезаност са суседима.
 • Пре убиства, Куцијак је истраживао могућу повезаност словачког државног врха и италијанске мафије.

 • Године 2016. свечано је проглашена духовна повезаност Водице са папском базиликом св. Марије Велике у Риму.
 • То подразумева међусобну повезаност појединих грана права.
 • То је доказало повезаност између магнетизма и светлости.
 • године је купио Фолксваген, и ефикасно вратио његову повезаност са Аудијем.
 • Коефицијент корелације је мера заједничког варирања две или више варијабли и степена њихове повезаности.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!