Werbung
 Übersetzung für 'поверљивост' von Serbisch nach Deutsch
поверљивост {ж}Vertraulichkeit {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'поверљивост' von Serbisch nach Deutsch

поверљивост {ж}
Vertraulichkeit {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Права пацијената, у том смислу, заснивају се пре свега на њиховој сагласности на основу инофрмисаности, праву увида у документацију, поверљивост података итд.
 • Спајањем слике са текстуалним датотекама можемо обезбедити поверљивост важних информација, чувајући их од саботаже, крађе или неовлашћеног гледања.
 • Она шифрује податке на једном комаду података да би обезбедила поверљивост података.
 • Заштита података о личности је скуп међусобно повезаних активности, метода, техника и норми којима се обезбеђује приватност, сигурност, поверљивост, расположивост и интегритет података од свих опасности које им прете.
 • У средњем веку, печат је, поред тога што је гарантовао поверљивост поруке, потврдио и његову аутентичност.

 • дословно значи "испод руже", а представља поверљивост.
 • Апсолутна поверљивост је позиција коју заузимају неки професионалци да ниједна информација о клијенту није доступна другим лицима, без обзира на околности.
 • Најбољи пример за то је поверљивост на коју је лекар обавезан у односу са пацијентом.
 • Аутентификовано шифровање (АЕ) и Аутентификовано шифровање са придруженим подацима (AEAD) су облици шифровања који истовремено обезбеђују поверљивост и аутентичност података.
 • Поред ових треба навести и оснаживање, недискриминацију, али и принципе који се односе на пристанак жртве на пружање информација, гарантовану анонимност, поверљивост и политику приватности.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!