Werbung
 Übersetzung für 'повећавати' von Serbisch nach Deutsch
повећавати {verb} [несв.]ansteigen
повећавати {verb} [несв.]vergrößern
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'повећавати' von Serbisch nach Deutsch

повећавати {verb} [несв.]
ansteigen

vergrößern
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Ефекат свега наведеног је да се капацитет везивања воде и растворљивости линеарно повећава са променом параметара екструзије, са повећањем температуре и опадањем влаге, док се не достигне тачка у којој се растворљивост наставља даље повећавати, али адсорбтивни капацитет почиње да опада.
 • Зависно од врсте тла, она могу повећавати своју запремину или је смањивати (што зависи од процента воде коју садржи).
 • Степен криве може се повећавати док год то систем дозвољава, при чему се са повећањем броја контролних тачака полигонална линија приближава кривој.
 • Концентрацију постепено повећавати до 30%.
 • Ово се може устврдити схватањем да док се пређени пут увек стриктно повећава, вектор помераја се може или повећавати или смањивати.

 • Постепено се почео повећавати број занатлија и развијала се индустрија.
 • Да би се то постигло морала се смањивати маса и повећавати снага погона, па и брзина лета.
 • Сила се може даље повећавати повећањем површине попречног пресјека електромагнета.
 • На пример, плата се може фиксно повећавати на годишњем нивоу, или се може променљиво повећавати (процентуално у односу на тренутну вредност).
 • Кошница је настављача са десеторамним наставцима а број наставака је могуће повећавати у зависности од потребе и начина пчеларења, у суштини 4 наставка са 40 рамова запремине око 240 дециметара квадратних саћа имају могућност прихвата око 64.000 пчела што одговара потребама и најјачих пчелињих заједница, и они чине један предвиђени комплет за једноматичне заједнице.

 • Ту величину задржава до средине четрдесетих година живота, када се поновно почне повећавати због умножавања ћелија, које се назива аденом, бенигна хиперплазија или доброћудно повећање простате.
 • Замењивањем паганизма и монотеистичких религија са исламом, популација Хормозгана се почела повећавати.
 • Лагано дисање обавља се само кроз доњи ваздушни пролаз, па је за мирисање потребно повећавати брзину струјања ваздуха - ушмркивати га.
 • Код таквих особа вежбањем, кроз постепено прогресивни програм требало би повећавати кондицију и тако мање ризик од кардиоваскуларних „догађаја“ без претераног ризика.
 • ... т) више није могла повећавати тежина оклопне заштите, у Великој Британији се прешло на казаматну оклопњачу.

 • Очекује се да ће се због тога промене на плажама и обалним системима повећавати, узрокујући да обални седименти буду поремећени енергијом плиме.
 • Најавио је да неће повећавати плате просветних радника, али због блокаде и демонстрација просветних синдиката морао је да промени своје мишљење.
 • Постоји контроверза и супротстављени ставовови око тога да ли се инциденција код одраслих може или не мора повећавати.
 • ♦ Квалитативно и квантитативно повећавати ниво услуга.
 • Претраживање успоном ће пратити граф од чвора до чвора, увек локалну повећавати (или смањивати) вредност [...] , све док локални максимум (или локални минимум) [...] је достигнут.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!