Werbung
 Übersetzung für 'посебна' von Serbisch nach Deutsch
трговина
посебна понуда {ж}
Sonderangebot {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'посебна' von Serbisch nach Deutsch

посебна понуда {ж}
Sonderangebot {n}трговина
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • У нашој земљи, агрометеорологија је организована по оквиру хидрометеорошке службе као посебна грана.
 • На Темишварском сабору је изнет захтев да се Србима додели Банат, као посебна аутономна област - војводство, а затражено је и да се поново успостави посебна дворска установа за одржавање привилегија (Илирска дворска канцеларија) која је била укинута другим Регуламентом 1770.
 • Линеарни функционал је посебна врста функционала.
 • Породично право је посебна грана права која уређује односе у породици, као и односе породице и друштва.
 • Касније је аритметичко-логичкој јединици придодата посебна јединица за извођење операција с реалним бројевима и израчунавање тригонометријских и других функција (ен. ...

 • Опет, ово је противуречило пререволуционарној подели друштва на сталеже - свештенички, племићки и трећи сталеж - где су прва два имали посебна права.
 • ... "Ελληνόρρυθμη Καθολική Εκκλησία") је посебна источнокатоличка, односно гркокатоличка црква која окупља католике грчко-византијског литургијског обреда на подручју Грчке и Турске.
 • Као оперативни систем кориштена је посебна верзија -{CP/M-80}-.
 • Педицеларија је посебна творевина која се среће код појединих група бодљокожаца.
 • Од 1913. Црногорска жандармерија је била посебна војно-полицијска јединица.

 • За горње кутњаке постоје посебна клешта за леву и десну страну (због морфологије коренова).
 • У појединим земљама постоји обавеза коришћења одређеног типа аутомобила за такси, док у Енглеској постоји посебна фабрика боја производи посебна такси возила.
 • Позно бронзано доба се издваја као посебна култура.
 • У српској народној поезији настала је њена посебна врста, словенска антитеза.
 • Постоји посебна грана ветеринарске неурологије која се бави неурологијом животиња.

 • века Босна се формирала као посебна држава, а њој се издваја и посебна црква која се назива хришћанском.
 • Као посебна просторна јединица је решена припрата.
 • Поморству и морском рибарству обраћала се посебна пажња.
 • Космолошки аргумент је пример у коме се види посебна молба.
 • Гранулит ([...] , [...] , [...] , [...]) је посебна врста метаморфних стена ситнозрне (гранобластичне) структуре.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!