Werbung
 Übersetzung für 'пословођа' von Serbisch nach Deutsch
пословођа {м}Geschäftsführer {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'пословођа' von Serbisch nach Deutsch

пословођа {м}
Geschäftsführer {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Водили су је: председник Ђока Радановић и пословођа Стојан Ђелановић.
 • Његови родитељи су пореклом Јевреји из Русије: Ашер „Ото“ Шехтел, пословођа јувелирнице, и Натали Маркус.
 • У сеоском млину, са неколико радника, живи старији пословођа са младом женом.
 • године, мада је као пословођа био боље плаћен, напушта Београд и враћа се у родно Млачиште, где на Големој реци, испод Валмишта подиже воденицу и почне да се бави млевењем жита.
 • Радило се о трговачкој агенцији коју су чинили поуздани чиновници: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.

 • Радило се о трговачкој агенцији у којој су радили поуздани чиновници: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.
 • Била је то трговачка агенција састављена од неколико чиновника: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.
 • Као и код осталих 22 сталних, при њима је било неколико чиновника као посада: пословођа, секретар, новчар (касир), двоје кантарџија и чувар.
 • Посаду су чинили поуздани чиновници: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.
 • Њен капитал је износио 1393 к, а водили су је: председник Жива Глувак и пословођа Мата Драган.

 • Та задруга је имала капитал од 1852 к, а водили су је тада: председник Аврам Балан и пословођа Гедеон Бођин.
 • Њен капитал је износио тада 9670 к, а водили су је: председник Сергије Јовановић и пословођа Тодор Милитарски.
 • Њен капитал је износио 4791 к, а водили су је: председник Душан Милин и пословођа Милко Брашован.
 • Била је то трговачка агенција састављена од неколико поузданих чиновника: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.
 • Била је то трговачка агенција коју је чинила мала посада поузданих чиновника: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.

 • Била је то трговачка агенција са малом посадом поузданих чиновника: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.
 • Радило се о трговачкој агенцији коју су чинили поуздани чиновници: пословођа, секретар, новчар (касир), две кантарџије и чувар.
 • Лигорио се убрзо потом удала за Радивоја Ђуровића, привредника из Београда и једног од пословођа „Генекса“, са којим је добила две кћери и окончала своју спортску каријеру.
 • Постројење ради у три смене, а посаду једне смене сачињавају непосредни извршиоци чији рад организује и контролише главни пословођа.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!