Werbung
 Übersetzung für 'послодавац' von Serbisch nach Deutsch
послодавац {м}Auftraggeber {m}
екон.зан.
послодавац {м}
Arbeitgeber {m}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'послодавац' von Serbisch nach Deutsch

послодавац {м}
Auftraggeber {m}

Arbeitgeber {m}екон.зан.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Кандидат за избор занимања, као и послодавац у избору запосленог су потпуно слободни да прихвате или одбију савет, али је саветодавац дужан да му предочи евентуалне ризике у случају неприхватања савета.
 • стално запосленог особља и највећи је послодавац у региону Пил.
 • Здравствене процене за боравак у условима хипобарије плаћа послодавац, односно компанија која има потребу да запослене излаже условима хипобарије.
 • Међутим, највећи послодавац у граду је шведска војска.
 • Најважнији послодавац је предузеће „Сандвик“.

 • Важан послодавац у граду је затворска установа.
 • Последњих деценија градска привреда се махом заснива на пословању, трговини, услугама и индустрији, а веома важан послодавац је окружна болница, која је надлежна за цео средишњи део државе.
 • Тренутно највећи послодавац у граду је нафтна компанија Лукоил.
 • Универзитет Саскачевана има 19.469 студената (2003) и најважнији је послодавац у граду.
 • Руска флота је највећи послодавац у граду.

 • Ферит мисли да је његова куварица једна досадна, тврдоглава средовечна жена, а Назли да је њен послодавац матори, уображени богаташ.
 • Извршиоцем злостављања сматра се послодавац са својством физичког лица или одговорно лице код послодавца са својством правног лица, запослени или група запослених код послодавца, који врши злостављање.
 • Највећи послодавац града је градска влада, запошљавајући 5,3% (преко 25.000 људи) градског становништва, након које је на другим месту -{UCSF}- са преко 22.000 засполених.
 • Услове дуалног образовања је у обавези да спроведе послодавац.
 • упознаје се са Амброзијем једним богатим Римљанином који постаје његов мецен и послодавац.

 • 745 запослених највећи послодавац града Беча, што се највише може захвалити развијеном туризму и великом броју сједишта различитих фирми.
 • Велики послодавац је и даље ратна морнарица.
 • Због заједничког циља послодавац и синдикати сарађују до одређене тачке и о проблематици разговарају.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!