Werbung
 Übersetzung für 'посматрање' von Serbisch nach Deutsch
екол.ЕУ
Европскa мрежa {ж} за информације и посматрање у области животне средине
Europäisches Umweltinformations- und Umweltbeobachtungs­netz {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Посматрање да је трава мокра има два потенцијална објашњења, "је падала киша" и "прскалица била укључена", који подразумева посматрање.
 • Прва два се користе за посматрање емиссионих маглина, док се Х-алфа користи за посматрање Сунчевих протуберанци.
 • Детаљне студије почеле давати нагласак дугорочним ефектима те су дозволиле прихватљивост краткорочних варијација у вредностима нивоа расвијете зависно о одређеним ситуацијама: стандардно посматрање, посматрање од стране старијих особа, сложене студије или поступци, и посматрање нискоконтрастних детаља - све ове варијанте укључују разнородне захтијеве.
 • Назив теорија је грчког порекла и значи "посматрање, објашњење".
 • Месјеово прво документовано посматрање било је посматрање Меркуровог транзита 6.

 • У географији је основа сваког учења посматрање, опажање и повезивање.
 • Инспекција, посматрање, (...), је поступак у медицини којим се код болесника траже и утврђују објективни (физикални) знаци болести.
 • Друго посматрање је да свака правна норма има три елемента: диспозицију, санкцију и хипотезу.
 • Микроскопирање, тј. посматрање микроскопом, обухвата неколико неизбежних радњи.
 • Учинак свих менаџерских функција подразумева доношење одговарајућих одлука тако да се целокупна проблематика менаџмента може свести на посматрање и проучавање процеса доношења одлука.

 • Она омогућује истовремено посматрање с више радио телескопа, тако да се обрадом података добија посматрање као да је вршено једним радио телескопом, величине пропорционалне размаку између њих.
 • Астрономска делатност у оквиру одељења подразумева небеску механику и посматрање малих тела Сунчевог система.
 • Спектрографи се генерално користе за посматрање континуираног опсега таласних дужина, док се полихроматори чешће користе за посматрање неколико дискретних таласних дужина, остављајући празнине између.
 • Коришћено је и посматрање радника на послу из прве руке, као и посматрање учесника.
 • Посматрање птица подразумева посматрање и проучавање птица голим оком и/или уз помоћ двогледа, у новије време, фотографске и кино опреме са јаким сочивима.

 • Главне туристичке актракције које се нуде су једрења међу леденим сантама, вожње санкама које вуку пси, посматрање дивљих животиња (укључујући посматрање китова), проматрање ледених брегова и планинарски излети до историјских рушевина.
 • Тура кроз шуму укључује шетњу до водопада, посматрање мајмуна и птица.
 • Постоји природна платформа погодна за посматрање најдубљег дела клисуре у Окси, на локацији 3 км од новоизграђеног пута за село Монодендри.
 • Постоји више врста посматрања: натуралистичко посматрање и посматрање уз помоћ инструмената; пригодно и систематско посматрање; структурисано и неструктурисано посматрање, посматрање са учешћем и сл.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!