Werbung
 Übersetzung für 'расипање' von Serbisch nach Deutsch
расипање {ср}Verschwendung {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'расипање' von Serbisch nach Deutsch

расипање {ср}
Verschwendung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Као елегтромагнетно зрачење, светлост је таласне природе, што значи да су њена основна физичка својства - кретање, дифракција, расипање и међудејство у општем смислу - дефинисана Максвеловим једначинама електромагнетног поља.
 • Поред овог механичког изводљивости, електрична отпорност од не-идеалне метала формирају зидове таласовода узрока расипање моћи (површина струја тече губитком проводници проћердати моћ).
 • Јапанци на понављање процеса гледају као на расипање, и труде се да постигну савршен квалитет.
 • Ово расипање зрака доводи до тога да је у равни слике, уместо једне, мноштво расутих тачака, графички представљенo шемом тачака зрака.
 • Динамичко расипање ("мењање напона") енергије по јединици времена од стране чипа је "C·V2·A·f", где је C капацитет који се укључи по циклусу, V је напон, A је Фактор Активности (...)) који указује на просечан број комутационих догађаја подврнутих од стране транзистора у чипу и f је учестаност пребацивања (као неименована количина).

 • Низак ниво осветљености изблеђује слику, али и превише светла такође умањује њену оштрину, тиме што изазива претерано расипање светлости и делимично заслепљење у оку.
 • Такође садржи и пигментне ћелије, које спречавају расипање светлости и стварају услове мрачне коморе.
 • Такође садржи и пигментне ћелије, које спречавају расипање светлости и стварају услове мрачне коморе.
 • ... — расипање) се може дефинисати као редукција у молекуларној симетрији.
 • Ако је облак довољно густ, расипање од више капљица воде ће испрати скуп обојених прстенова и створити испрану белу боју.

 • Трошкови који се искључују из цене коштања залиха, а признају се као расходи у периоду у којем су настали су: неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге, затим трошкови складиштења, осим фазног складиштења у производњи, режијски трошкови администрације који не утичу на довођење залиха на садашње стање и место и трошкови продаје.
 • У спикемос Селагинела лепидофила, расипање се делимично постиже необичном врстом дијаспоре, сушилом.
 • Ханс Бете је након 20 година доказао ову појаву и назвао је „Делбриково расипање”.
 • Расипач са осцилаторном лулом има равномерније расипање, које се остварује осцилирањем луле лево-десно у хоризонталној равни.
 • Сада, динамично расипање енергије може бити поново написано као [...].

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!