Werbung
 Übersetzung für 'располагати' von Serbisch nach Deutsch
располагати нечим/неким {verb} [несв.]über etw. verfügen
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Чек се сме трасирати само на ону особу код које трасант има покриће којим може располагати путем чека на темељу изричитог или прешутног споразума с том особом.
 • Постоји само легатска нада, којом потенцијални легатар не може располагати.
 • Залогодавац - дужник који има право својине на покретној ствари или својство имаоца неког права којим може слободно располагати или треће лице које пружа обезбеђење за туђи дуг.
 • Нешто мање радикални облик индивидуалистичког анархизма су заговарали Бостонски анархисти, односно група америчких индивидуалиста који су подржавали приватно власништво с којим се могло располагати на слободном тржишту.
 • § 768 „Оно, што жена у покретним стварима као опрему за своју или мужевљеву потребу донесе, јесу дарови, који остају женини за све време брака, нити муж с њима располагати може, али ни жена без мужевља знања не сме их отуђивати“.

 • Окривљени који се нађе у притвору у свим земљама са развијенијим правима мора располагати низом права којима се обезбеђује његова обавештеност о свему што му се ставља на терет и обезбеђује његов физички и психички интегритет.
 • Дебитна картица је картица коју банка издаје власнику текућег или девизног рачуна како би својим средствима могао располагати независно од радног времена пословнице банке.
 • Готово је завршена изградња новог образовног кампуса, који ће располагати образовном инфраструктуром од вртића до средње школе и која ће елиминисати прелазе који утичу на животе ученика.
 • У законику јасно пише да је жена могла бити позвана на суд као странка у поступку, што значи да је могла и располагати сопственом засебном имовином или породичним имањем и тим поводом наступити на суду.
 • Сваки сталеж ће располагати са по једним гласом.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!