Werbung
 Übersetzung für 'распоред' von Serbisch nach Deutsch
распоред {м} [састанака, обавеза]Terminplan {m}
ungeprüft дневни распоредTagesablauf {m}
образ.
распоред {м} предавања
Vorlesungs­verzeichnis {n}
распоред {м} часоваStundenplan {m}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Другим речима, функција ширења распона електромагнетног (светлосног) таласа, чији квадрат даје функцију ширења тачке, тј. распоред енергије у физичкој слици тачке, је сразмерна Фуријеовој трансформацији функције оптичког отвора, која описује распоред распона поља отвора (слика 6).
 • процес је размештања повезаних објеката тако да се као метод организације користи паралелни распоред или распоред под углом од 90 степени.
 • Распоред просторија и поред преправки је сагледљив и данас се састоји од десет просторија у којима је задржан првобитни распоред од две кафанске сале с кухињом и оставом у северном делу и пет соба за становање одвојених подужним ходником у јужном делу зграде.
 • ГРАФИК ФУНКЦИЈЕ ШИРЕЊА ТАЧКЕ ЗА САВРШЕН КРУЖНИ ОПТИЧКИ ОТВОР Слика приказује график функције ширења тачке, као распоред енергије у дифракционој слици тачке са кружним оптичким отвором без аберација и са равномерним преносом амплитуде.
 • Распоред отвора има логичан положај и симетричан је у односу на распоред унутрашњих конструктивних елемената објекта.

 • Због великог броја наставних предмета, који захтевају поделу одељења на групе и радног времена наставног особља, веома је тешко израдити висококвалитетан распоред часова, али се настоји да се ученици оптимално равномерно дневно оптерете наставним обавезама.
 • Основни кодни распоред за GSM поруке је 7-битни основни распоред који је дефинисан у препоруци 23.038.
 • Нови распоред је објављен 12.
 • На данашњим машинама,распоред процесора и меморије,распоред података у меморији,оптерећење комуникација разних елемената више-процесорске архитектуре утичу на ефикасност.
 • Битна особина претходне дефиниције је да је базис задат као уређени скуп вектора, а не као обичан скуп, јер различит распоред базисних вектора даје и различит распоред координата, па у супротном координате у датом базису не би биле једнозначно одређене.

 • Нове мапе могу лако да се уносе прављењем три растерске слике за висину, распоред површина и распоред објеката, као и -{Tcl}- скрипту у одговарајући директоријум игре.
 • Табеле показују распоред читања делова Светог писма по седмицама, почев од првог дана Васкрса, друга показује распоред читања по данима и месецима.
 • Марта исте године отишао је у Индију, где је доби распоред у оружаним снагама Индије, и војни распоред у граду Мхов.
 • Кристална решетка представља уређени распоред елементарних јединки супстанце (атома, молекула или јона) у простору.
 • После одиграна 22 кола прелази се на други део где се прави нови распоред такмичења.

 • Највећи притисак при жвакању је у пределу молара, што одређује њихову масивност, број и распоред квржица, као и број и распоред коренова.
 • Стална поставка је изгубила некадашњи распоред 2006.
 • Хоризонтални распоред биоценозе је промјенљив, али неке правилности увијек постоје.
 • Међутим, распоред по нивоима је увек исти.
 • Верујући да ће Сципион распоредити војску онако како је виђао свих дана, Хаздрубал распоређује елитне афричке снаге у средину, а шпанске плаћенике на крила.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!