Werbung
 Übersetzung für 'расправљање' von Serbisch nach Deutsch
расправљање {ср}Besprechung {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'расправљање' von Serbisch nach Deutsch

расправљање {ср}
Besprechung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • године, пренесе расправљање спорова и кривице Срба, искључиво у надлежност српских старешина.
  • Судска власт је јединствена на територији Републике Србије. Судови су самостални и независни у свом раду и суде на основу Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних уговора. Расправљање пред судом је јавно и може се ограничити само у складу с Уставом. У суђењу учествују судије и судије поротници, на начин утврђен законом.
  • "Бабунска реч“ је подразумевала расправљање о верским догмама, критиковање цркве, проповедање равенства, непокорност властима, итд.
  • Читање и расправљање о незавршеним делима била су основнс тема састанака.
  • Дан броја пи обдржава се на много начина, укључујући једење пите, гађање питама и расправљање о значају броја π.

  • На Правном факултету у Бањалуци изводи наставу на предмету Грађанско процесно право, а на мастер студију, овог факултета, држи наставу на предметима Теорија извршног процесног права, Теорија ванпарничног процесног права и Поступак за расправљање заоставштине.
  • Тај меч је обиљежило и критиковано понашање Џумхура на терену, када је услиједило расправљање са судојом у вези одређене судијске одлуке везано за сервис Троицког.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!