Werbung
 Übersetzung für 'раставити' von Serbisch nach Deutsch
раставити {verb} [св.]abbauen
3
расклопити / раставити шатор {verb}ein Zelt abbauen
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Јачи облик теореме подразумева да се било која два „основна“ геометријска објекта (као на пример, мала и велика лопта) могу раставити и поново саставити тако да се од једног објекта добије други и обрнуто.
 • Ради лакшег транспорта код каснијих варијанти овог авиона (нарочито војних верзија) могло се крило на веома лак начин раставити од трупа авиона.
 • У неким рудницима центрифугалне пумпе се морају после сваких 1000 радних сати, раставити и очиститиод насталих наслага.
 • У заштићеном режиму, сегментни селектор се може раставити на три дела: 13-битни индекс, индикатор табле који одређује да ли је улаз у GDT или LDT и двобитни Requested Privilege Level.
 • Предност ове ограде је у томе што се лако може раставити и отворити, тако да када се укаже потреба за проласком, врљике се извуку, прође се, па се врљике врате на место.

 • године Емилу Бернарду у коме он пише да се цео реални свет састоји од коцке, кугле и ваљка, односно геометријских облика на које се сви облици могу раставити да би се насликали.
 • У случају пожара или друге нужде, могуће га је раставити у двије потпуно идентичне половине која је свака способна самостално возити.
 • Произведене су две верзије овог топа који се могао раставити у два дела ради лакшег транспорта: прва верзија је била намењена брдској пешадији, а друга падобранцима иако се од друге верзије одустало након само шест произведених примерака зато што се бестрзајни топ показао много погоднијим за ту улогу.
 • Могу се поново раставити на елементе од којих су сачињени.
 • Једна од најзанимљивијих особина српских цркава брвнара су димензије и преносивост — свака ова црква се може раставити и поново саставити на другом месту.

 • Овај закон је последица тога што се магнетни дипол не може раставити на елементарне полове, северни и јужни пол.
 • Култура се анализира као систем који се може раставити на више подсистема: технолошки, друштвени, идеолошки .
 • Може се раставити на водоник и кисеоник електролизом, уз додатак јакога електролита ради повећања проводљивости раствора (чиста вода проводи електричну струју, али је врло слаб електролит), или термичком разградњом на више од 1000 °C (превођењем водене паре преко ужарене платинске жице).
 • Од њега се морала раставити како би га спасла од оптужбе за бигамију јер је он већ пре био ожењен, али је ипак остала са њим у љубавној вези.
 • Дакле, лептони су заиста елементарне честице које се не могу раставити на још простије састојке.

 • Може се доказати да се сложени периодични таласни облик струје и напона у линеарној средини Фуријеовом трансформацијом може раставити на суму једносмерне компоненте и компоненте коју чини синусоидална (простопериодична) временски променљива струја.
 • Он скулптури додаје нову димензије коју назива „кластичном“ (за разлику од „пластичне“ уметности), да би описао шта се може „саставити из саставних елемената“ или „раставити на саставне елементе“.
 • Овај псеудокод је јасно написан; иако су неки сувишни прорачуни елиминисани ради контроле непарних / једнаких x/y комбинација, и даље се троши скоро половину својих квадратиних израчунавања на непродуктивне петље које не пролазе по модулу тестова тако да неће бити брже него ће еквиваленти точак раставити (2/3/5) Ератостеново сито.
 • Каже се да ће тог дана доћи до великог земљотреса; да ће се човјек чудити говорећи „шта јој је”; брда ће се раставити и разлити као растопљен мед; Сунце ће стати, а потамњели Мјесец ће се са њим спојити; звијезде ће пасти изгубивши свој сјај; брда ће се разбити у честице; гробови ће се отворити; труба (рог) ће одјекнути и свака душа ће доћи пред Створитеља; невјерници ће бити модри, изударани, слијепи а вјерници сретни и радосни.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!