Werbung
 Übersetzung für 'растворљив' von Serbisch nach Deutsch
хем.
растворљив {adj}
auflösbar
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'растворљив' von Serbisch nach Deutsch

растворљив {adj}
auflösbarхем.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Услед поларности амонијак је растворљив у поларним проточним неорганским растварачима као што је вода.
 • Као заштитна превлака може се користити Паралоид Б-72 (или Паралоид Б 67 - растворљив у ваит спириту), те восак Ренаисанс Вакс.
 • Од 75% до 80% жучних каменаца ствара се из холестерола, који иако није јако растворљив, како би остао диспергован у течности, мора бити у одговарајућој равнотежи са жучним солима.
 • По једном корејском истраживању за консолидацију се може користити и Паралоид Б 67 отопљен у ксилену (наводи се да се показао стабилнијим од "white spirit"-а, у којем је Б 67 иначе растворљив).
 • Међутим, с обзиром да је слабије растворљив од гашеног креча, може се добити и реакцијом гашеног креча и магнезијум-хлорида.

 • "Цисплатин" је хидросолубилни (у води растворљив) комплекс који садржи у центру атом платине окружен са два атома хлора и две амонијум групе.
 • Како је кречњак растворљив у одређеној мери, у стени се формирају пећински системи.
 • Дифузијски капацитет гасова зависи од "стопе дифузије" неког гаса која је сразмерана његовој растворљивости и градијенту притиска (нпр угљен-диоксид, који је више растворљив него кисеоник, има већу стопу дифузије).
 • На пример, једињење гвожђе(-{III}-) оксид (-{Fe2O3}-) није растворљив у води.
 • Озон је бледоплави гас, слабо растворљив у води, док је у неполарним растварачима добро растворан, као што су угљен тетрахлорид (-{CCl}-4) или флороугљеници, где ствара плави раствор.

 • Етен у биљкама настаје разградњом аминокиселине метионина, и као слабо растворљив у воденој средини ћелије, брзо напушта место синтезе.
 • Оксид сребра је смеђ и растворљив у азотној киселини, а са амонијаком образује комплексни јон.
 • Кристални телур је нерастворљив у води и врло слабо растворљив у минералним киселинама попут хлороводичне и сумпорне као и у алкалним растворима.
 • Бром је незнатно растворљив у води, али је врло добро растворљив у органским растварачима попут угљеник дисулфида, угљеник тетрахлорида, алифатичних алкохола и ацетатне киселине.
 • Иако индијум могу нападати минералне киселине као што је сумпорна или азотна киселина, он није растворљив у врелој води, базама и већини органских киселина.

 • Берилијум хидроксид -{Be(OH)}-2 није растворљив чак ни у киселим растворима са -{pH}- нижом од 6, односно на биолошкој -{pH}- вредности.
 • У води, овај гас је слабо растворљив.
 • Готово је нерастворљива у води, док је његов хидрохлорид растворљив.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!