Werbung
 Übersetzung für 'расход' von Serbisch nach Deutsch
фин.
расход {м}
Ausgabe {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'расход' von Serbisch nach Deutsch

расход {м}
Ausgabe {f}фин.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
  • године, Владе Бугарске предвидела је и расход за 270 нових сеоских школа, 450 нових учитеља и 50 професора у крајевима „Бугарске Мораве”, и набавку разних књига и публикација на бугарском језику, које су бесплатно делити становницима окупиране Србије.
  • је одлучено да је одржавање неисплативо и тренутно чека расход.
  • Оба авиона су предложена за расход па је команда ПВ затражила одобрење да пловке са ових авиона премести на нове (авионе СИМ-XII-Х друге серије) с обзиром да су ови авиони били опремљени инстрментацијом за инструментално („слепо“) летење.
  • 2. расход, у случају када предузеће остварује економску корист од рада који запослени остварује у замену за накнаде запосленима.
  • Амортизација такође представља једини расход који не изазива одлив новца из предузећа.

  • године приходи земље били су скоро 372 милиона америчких долара док су расход износили 386 милиона.
  • Збот захтева за велика економска улагања, државни врх Велике Британије био је забринут због чињенице да је тражени јавни расход за улагање у здравство вишеструко већа у односу на планирану издвојену суму новца.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!