Werbung
 Übersetzung für 'рационалан' von Serbisch nach Deutsch
рационалан {adj}rational [geh.]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'рационалан' von Serbisch nach Deutsch

рационалан {adj}
rational [geh.]
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Сваки позитиван рационалан број је збир три позитивна рационална куба, а ту су и рационални који нису збир два рационална куба.
 • Реални број представља рационалан број ограничене прецизности који може имати разломљени део.
 • Према Нивеновој теореми, једине рационалне вредности синусне функције за коју је аргумент степена угла рационалан број су вредности 0, 1/2, 1.
 • ] рационалан број једнак p/q тада епициклоида има p шиљака.
 • Реалан број који није рационалан назива се ирационалан.

 • Сведени разломак који означава рационалан број мора имати целобројни именилац.
 • Таква је Вајерштрасова функција која реалан број пресликава у 1 ако и само ако је рационалан и није 0, а иначе у 0.
 • Одбацивање је рационалан али често и ирационалан, емотивно одбојан став према неким особама или вредностима што резултује континуираном одбојношћу до одбацивања, односно прекида релација.
 • Али то и даље не значи да је рационалан.
 • Шиитски правници нису користили термин иџтихад до XII века, али су од раног периода користили рационалан начин правног расуђивања и његов опсег није био сужен као у сунитској традицији, са изузетком правне праксе Зајдија.

 • Временом број запослених је непрестано растао у складу са реалним потребама, чиме је обезбеђен рационалан, економичан и квалитетан рад и дана на клиници ради 163 радника.
 • Када би пи био рационалан број, као што се сугерише са „и тако даље”, број би се завршавао бројем 5 на 761.
 • ] рационалан, онда је и [...] такође рационалан, што је противречно чињеници да је квадратни корен од не-квадрата природног броја ирационалан.
 • где је [...] рационалан број и представља приближну вредност броја "-{b}-".
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!