Werbung
 Übersetzung für 'рачун' von Serbisch nach Deutsch
рачун {м}Rechnung {f}
5
рачун {м}Quittung {f}
2
рачун {м}Kassenzettel {m}
Рачун, молим!Bitte zahlen!
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Иако (не откуцан) ламбда рачун је Тјуринг-потпун, просто откуцан ламбда рачун није.
 • Мањи (краћи) прозор ће произвести тачније резултате у времену на рачун прецизности представљања фреквенције.
 • Почев одд почетка 1970, процесни рачун као што је рачун комуникационих система и процеси са секвенцијалним комуницирањем су развијени да омогуће алгебарско резоновање о системима састављеним од интерреагујућих компоненти.
 • Релациони рачун је други формализам за манипулисање подацима.
 • Првом тужбом се штити интерес самог подносиоца, а спор се води у име и за рачун лица које је тужбу поднело.

 • када је Џон Кабот истраживао атлантску обалу Канаде за рачун Енглеске и Жака Картијеа 1534.
 • Иницијализатор трансакције преко Пејпала се мора прво регистровати на Пејпал страницама, те затим пребацити одређену своту новца на свој кориснички рачун.
 • Један број речи које су стандардно дефинисане у програмском језику Форт везане су за рачун.
 • Међутим, висока концентрација власништва има своју цену – велики власници, с уделима који осигуравају контролу могу пратити личне интересе на рачун других интересно-утицајних група, а пре свега на рачун малих деоничара.
 • Тензорски рачун је област математике у којој се проучавају тензори и операције с њима.

 • Дословно преведено са кинеског, жусуан значи „рачун помоћу зрна“.
 • „Не оцењуј лечника пре него што ти донесе рачун“.
 • Бабиш је субјект многих критика политичких противника и медија укључујући и критике на рачун наводних сукоба интереса, његовој улози у комунистичкој тајној полицији, као и оптужбе на рачун застрашивања својих политичких противника.
 • Лион пристаје да се бори за Синтију, али под условом да се направи тајни рачун са лажним именом на његовог покојног брата.
 • Прост каматни рачун представља рачун који је одређен у зависности између капитала, каматне стопе (интереса) и времена за које се рачуна камата где се камата обрачунава на "исту основицу".

 • Успео је 1320. да ратом прошири Француску на рачун Фландрије.
 • Топлодолска река се углавном прихрањује на рачун отапања снега са највиших врхова Старе планине, као и на рачун пролећних киша.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!