Werbung
 Übersetzung für 'реалност' von Serbisch nach Deutsch
реалност {ж}Realität {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'реалност' von Serbisch nach Deutsch

реалност {ж}
Realität {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Проширена реалност (енгл. augmented reality,AR) или допуњена реалност је термин који описује корисниково виђење света проширено компјутерски генерисаним текстом, сликом и звуком.
 • Изрека се односи и на законе. Закони лако регулишу реалност ако су они на које се односе добри и исправни.
 • Садржај мишљења карактеришу реалност, детерминација, констелација мишљења, увиђавност и критичност.
 • Виртуелна реалност (ВР) је рачунарски-симулирано окружење којим се може симулирати физичка присутност на местима у стварном свету, као и у имагинарним световима.
 • Пет скупина представљају корисне аналитичке категорије, али су саме по себи тек пуки појмови, као што је и „јединка“ само појам, а не поседује континуирану реалност.

 • Посебна пажња ставља се на ефикасност и реалност техника и њихову примењивост у пракси.
 • Главна тема кружи око питања да ли је могуће наћи идеал у реалности, то јест, да ли реалност побеђује фикцију или фикција побеђује реалност.
 • Постепено у његову поезију почиње да се увлачи оштар смисао за животну реалност и тематика се проширује мотивима из градског живота.
 • ... δρᾶμα) је жанр драме који доследно и максимално прати реалност те представља развијени реализам приказивањем више сцена суровости, песимизма и горчине.
 • Наглашавајући конструисаност позоришних збивања, Брехт се надао да ће публика схватити да је реалност конструкција која се може променити.

 • Нина купује камион и креће на пут у Шкотску где је чека неизвесност и реалност на коју није навикла.
 • Ово је место где сви људи могу да искусе промену и доживе неку алтернативну реалност.
 • Како би се постигло извесно растерећење психичких тегоба, у почетку, психоактивне супстанце се узимају ради стварања одређеног ефекта — пријатног доживљаја, или са једне стране, супстанце се узимају како би се искривила реалност (фалсификовала реалност), а са друге стране како би се избегла нелагодност или тегоба.
 • Виртуелни светови, виртуелна реалност и сајберпростор су популарни фиктивни мотиви.
 • Кроз шаљиве догађаје прича поприма гротескне размере и изазва опште одушевљење у публици кад се „стварни“ Калча, не разликујући реалност од уметничке фикције, супротставио тумачу улоге на позорници.

 • Прелаз са рационалног на фантастику, при чему се замишљено укључује у реалност, основна је идеја целокупног Буцатијевог стваралаштва.
 • Он је у потпуности негирао значајну реалност материјалног света, смањујући га на низ делова произведених у граничном уму бесконачности.
 • Феноменолшки гледано друштвена реалност није некакав објекат који постоји у спољном свијету, независно од искуства људи као субјеката.
 • ἐντελέχεια (entelékheia) је непрекидна радиност или делатност, нарочито духа, стваралачка енергија; стварност, реалност, тачније остварени циљ.
 • У хришћанству Царство небеско представља есхатолошку реалност; боравиште праведних и откупљених грешника; основни садржај хришћанске наде и вере.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!