Werbung
 Übersetzung für 'сила' von Serbisch nach Deutsch
сила {ж}Macht {f}
сила {ж} [ознака у физици: F]Kraft {f} [Zeichen F]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Сила потиска је резултујућа сила притиска течности на потоплјено тијело.
 • "Сила тракције" — може да делује као сила ротације, а ако је тракција великог интезитета и моментална, она делује као сила откидање.
 • Прво, привлачна магнетска сила је нестабилна статичка сила која зависи од растојања између покретног делова (ротор) и непокретног дела (статор).
 • Опруге се под дејством сила деформишу, а након престанка дејства сила враћају се у првобитни облик.
 • Веберов број даје релативни однос инерцијалних сила и сила површинског напона у течности.

 • где је F1 улазна сила на полугу, а F2 излазна сила.
 • Постоји више могућих врста рада: рад сила притиска, рад електричних сила у хемијској батерији, рад електромагнетних сила, итд.
 • Да ли ће изобарске површи бити криве или равне зависи од природе (карактера) масених сила.
 • Колико је вредност гравитационе константе мала и колико она утиче на односе сила у природи говори податак да је привлачна сила протона и електрона која потиче од њиховог наелектрисања (електромагнетна сила) за 39 редова величина већа од гравитационе силе (значи 1039 пута).
 • Ови јединствени обрасци настају услед интеракције различитих регионалних и глобалних сила испаравања, температуре воде, плимских сила и сила ветра.

 • У физици елементарних честица јака сила или јака интеракција је механизам који је одговоран за јаку нуклеарну силу (која се такође назива јака сила или нуклеарна јака сила), и једна је од четири познате основне интеракције у природи, поред електромагнетне, слабе и гравитационе.
 • Неке инерцијалне силе су од посебног значаја у анализи кретања па имају и посебно име: центрифугална сила, Кориолисова сила.
 • Нормална сила је сила која се јавља при додиру тела са подлогом.
 • Пошто је магнетно поље релативистички производ Лоренцових трансформација, сила које оно ствара назива се Лоренцова сила.
 • Четири Космичке Силе међусобно се разилазе; гравитација, јака нуклеарна сила, слаба нуклеарна сила, и електромагнетна сила.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!