Werbung
 Übersetzung für 'способност' von Serbisch nach Deutsch
NOUN   способност | способности | способности
способност {ж}Fähigkeit {f}
6
способност {ж}Eignung {f}
мед.
функционална способност {ж}
Funktionsfähigkeit {f}
одузети пословну способност {verb}entmündigen
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Птице и сисари су хомеотерми, односно имају способност да одржавају сталну телесну температуру, за шта је задужена крв.
 • Скалабилност је способност система, мреже, или процеса да обради све већи обим посла на способан начин или да његову способност увећа за комфорт раста.
 • Основно својство оптичког елемента је способност да промени облик или преусмери смер кретања таласног фронта светлости.
 • Радна способност представља снагу коју експлозив производи при детонацији.
 • Постоје многобројне дефиниције психологије, по Србољубу Стојиљковићу она представља општу способност појединца да своје мишљење употреби за нове захтеве, тј., општа духовна способност прилагођавања новим задацима и условима живота.

 • Терморегулација представља способност одржавања сталне телесне температуре, организми који ту способност имају називају се хомеотерми.
 • је способност да се произведе ефекат.
 • Солвентност је дугорочна платежна способност предузећа, односно способност привредног субјекта да измири своје обавезе у износу и року доспећа.
 • Учењем путем открића остварују се општи циљеви образовања, формира се аутономија, способност самосталног решавања проблема, способност за истраживања и примена наученог на нове ситуације, развија се мотивација и др.
 • Тркачице су птице које немају способност да лете, већ се уместо тога ослањају на своју способност трчања.

 • Специјална способност је назив за било коју посебну способност решавања једне врсте теста, задатка или извођења неке посебне активности.
 • Шопенхауер разумом назива „способност повезивања интуитивних представа сагласно принципу довољног разлога“, а умом „способност формирања апстрактних појмова и њиховог комбиновања у расуђивању и умовању“.
 • Обдареност је натпросечно развијена општа интелектуална способност.
 • Емоционалну интелигенцију представља склоп више способности — способност саморазумевања, самоконтроле, самоувереност и способност емпатије.
 • Не постоји медицинска дефиниција екоанксиозности, али ако је особа забринута што његова брига о околини омета његов свакодневни живот, радну способност или способност да се брине о себи, требало би да разговарају са стручњаком за ментално здравље.

 • Хром као легирајући елемент даје челику способност каљења у уљу, односно на ваздуху, преко утицаја на критичну брзину каљења, што повећава прокаљивост челика и способност побољшања.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!