Werbung
 Übersetzung für 'справа' von Serbisch nach Deutsch
спорт
гимнастичка справа {ж}
Turngerät {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'справа' von Serbisch nach Deutsch

гимнастичка справа {ж}
Turngerät {n}спорт
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Слободно исцртавање традиционалних дезена вршено је применом различитих справа као што су перо, танки штапићи, кости или зашиљени дрвени односно метални предмети.
 • Предузеће је намењено за производњу оптоелектронских справа.
 • Разбој је сложени предмет, справа која служи за ткање и једна од најбитнијих справа у историји.
 • Дозиметар је справа за мерење нивоа буке на радном месту.
 • Ова корисна справа ће безгрешно ”открити” сва ритмичка одступања.

 • По дефиницији из Омовог закона, справа има отпор од једног ома ако напон од једног волта изазива струју од једног ампера да тече ("R = V/I").
 • Поени су скупљани по справама и свака справа је омогућавала максимум од 20 поена.
 • Мановакуумметар је справа намијењена за показивање притиска радне смјесе (смеше) горива и ваздуха код клипних мотора с компресором који се користе на ваздухопловима.
 • Летомјер је потиснут из употребе с увођењем командног рачунара који је објединио његов рад и рад ПАВ нишанских справа.
 • За биљежење активности акцелерометра се користи справа звана акцелерограф.

 • Коњ са хватаљкама је гимнастичка справа.
 • Калибреник је справа за мјерење калибра цијеви оружја и граната.
 • преко додатних справа, амортизер и прстен који спаја цијев и лафет.
 • Греда је гимнастичка справа. Висина греде од врха струњаче износи 1 метар и 25 центиметара.
 • Слична справа је употребљавана у Шкотској од 1564.

 • Логаритмар (шибер) је справа за рачунање логаритмима која може да обавља различите основне рачунске операције, осим сабирања и одузимања.
 • Брунда је справа за фиксирање говеда.
 • Због тих опсадних справа добија назив Полиоркет, што значи „онај који опседа“.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!