Werbung
 Übersetzung für 'супротна' von Serbisch nach Deutsch
супротна страна {ж}Gegenseite {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'супротна' von Serbisch nach Deutsch

супротна страна {ж}
Gegenseite {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • је ситуација била потпуно супротна.
 • У начелу, увећање има негативан знак кад је оријентација слике супротна оријентацији објекта.
 • Повезана-али-супротна техника је оверклокинг, при чему су перформансе процесора повећане тако што се појачава (динамички) учестаност процесора изван пројектне спецификације произвођача.
 • „Барселонског конгреса“ КПЈ, који је усвојио потпуно супротна гледишта од комуниста које је предводио Тито.
 • У редовима Интернационале су се јавила и прва супротна гледишта по питању лењинистичког учења.

 • Име „Ебер“ заједно с изразом "Хапиру" истраживачи Библије сматрају кореном речи "јеврејски", а „ебер“ се најчешће тумачи као „бок“ или „онострано“, али исто тако и као "преко", "супротна страна" или "прелаз".
 • Сабирањем 2 супротна броја добијамо број 0.
 • Ове карактеристике зависе од течљивости (особина супротна од стишљивости) и густине флуида.
 • На пример, Кристофер Хиченс, западни критичар религије, идентификовао је Хајама као скептика, чија је поезија супротна тврдњи и пракси религије.
 • , честица и античестица имају супротна електрична наелектрисања q и -q.

 • подесније је решавати проблеме минимизације. Међутим, била би валидна и супротна перспектива.
 • Квазирацемат представља смешу еквимоларних количина два једињења која су конституционо веома сродна (али не идентична) а конфигурационо супротна.
 • Неконформизам је појава супротна конформирању и огледа се у два типа реакције особе: антиконформизму и стварном неконформизму.
 • Дефиниција Оксфордског речника описује филантропију као “подстицај за добротворну акцију,“ која је супротна егоизму, односно као жељу да се допринесе благостању других.
 • Фром објашњава оно што назива "парадоксалном логиком" - способност да помири супротна начела у истој инстанци.

 • да је то емулзија са својствима која су супротна особинама емулзије.
 • Назив врсте "Anictis simplicidens" у преводу значи "„супротна ласица са једноставним зубима”".
 • Је ситуација супротна од штрајка.
 • Клобук је висок и широк 1,5-4 cm, са два супротна лапа, којих може бити још један или два нижа.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!