Werbung
 Übersetzung für 'супстанца' von Serbisch nach Deutsch
активна супстанца {ж}Wirkstoff {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'супстанца' von Serbisch nach Deutsch

активна супстанца {ж}
Wirkstoff {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Говорни израз (говорење, говор у ужем смислу) је звучна сигнална супстанца којом се преносе поруке упућене саговорнику/саговорницима.
 • Желатин чист је и безбојна или жућкаста супстанца која се добија кувањем коже, костију или везивног ткива домаћих говеда, свиња или коња.
 • Хемијска супстанца, супстанција или твар је облик постојања материје.
 • У близини апсолутне нуле, супстанца постоји као чвста материја.
 • Развој и регистрација лека су процеси потребни да би се нова лековита супстанца, комбинација лековитих супстанци или стара лековита супстанца са измењеном индикацијом или као нов фармацеутски облик пласирала на тржиште.

 • Сумпорна киселина угљенише тартарате- супстанца поцрни и осећа се мирис прженог шећера.
 • Инхибитор је супстанца која успорава хемијску реакцију.
 • Термин "растворљивост" се такође користи у неким пољима где је растворена супстанца промењена солволизом.
 • То се остварује тако што се радна супстанца доведе са стања више температуре на стање ниже температуру.
 • Солидус је температура испод које је супстанца стабилна у чврстом стању.

 • Гориво је супстанца која се користи као извор енергије.
 • Лиотропски ТК се добијају када се нека супстанца изложи дејству воде или органског растварача.
 • Другачије речено, по њему, киселина је свака супстанца која повећава концентрацију -{H+}- јона у раствору, док је база супстанца која повећава концентрацију -{OH-}- јона у раствору.
 • Реакција је могућа, и до ње долази, зато што се као производ реакције ствара слабо дисосујућа супстанца (слаб електролит) - вода.
 • Алкохол као општепозната супстанца може довести чак и до неколико врста халуцинације.

 • Кофеин је најраспрострањенија психоактивна супстанца на свету.
 • У имунологији, адјуванс је супстанца која повећава или модулира имуни одговор на вакцину,   па се имунолошки адјуванс дефинише као "свака супстанца која делује на убрзавање, продужење или побољшање имунолошких одговора на специфичне антигене".
 • Супротни крајеви удубљења се спајају и супстанца се налази у малој пиноцитној везикули у цитоплазми ћелије.
 • Супротни крајеви удубљења се спајају и супстанца се налази у везикули у цитоплазми ћелије.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!